Rodzice mają prawo decydować

Justyna Liptak

|

Gość Gdański 44/2018

publikacja 01.11.2018 00:00

– Wychowanie dzieci i młodzieży zawsze leżało w nurcie Kościoła, a współpraca ze środowiskami, którym przyświeca podobny cel, zawsze była bardzo żywa. To spotkanie to potwierdza – mówił bp Zbigniew Zieliński.

– Źródłem miłości i miejscem, gdzie dzieci nabierają energii, jest dom. Dlatego wierzcie w siłę waszego domu  – zaapelował biskup. – Źródłem miłości i miejscem, gdzie dzieci nabierają energii, jest dom. Dlatego wierzcie w siłę waszego domu – zaapelował biskup.
Justyna Liptak /Foto Gość

Biskup Zieliński wziął udział w konferencji stowarzyszenia „Odpowiedzialny Gdańsk”. Spotkanie pod hasłem: „Chrońmy nasze dzieci w naszych szkołach” przeznaczone było dla rodziców młodzieży szkolnej z Gdańska. Odbyło się w auli Jana Pawła II w Oliwie. W trakcie konferencji poruszono tematy związane ze współczesnymi zagrożeniami ideologią totalitarną, skutkami społecznymi po wprowadzeniu „Modelu na rzecz równego traktowania”, permisywną edukacją i manipulacją w programie „Zdrovve Love” oraz dobrymi praktykami dla rodziców w szkołach.

– Już wiele lat temu Kościół, bardzo głośno, zaczął mówić o ideologii gender. Spotkało się to wtedy ze słowami krytyki ze strony opozycjonistów, ale niestety także osób wierzących, które twierdziły, że są to nowe „strachy na Lachy” – mówił biskup. – Tymczasem dzisiaj to tsunami, które wówczas było sygnalizowane, a dopiero rodziło się w tej najniższej warstwie, zaczyna być widoczne jako fala, która z ogromną siłą uderza w pozytywne wartości – dodał.

Biskup podkreślił, że należy sobie zdać sprawę, że gender to ideologiczny kolonializm albo aksamitny totalitaryzm, który polega na promocji zła. – W obu przypadkach chodzi o autodestrukcję – zaznaczył. Dodał jednocześnie, że bardzo ważną rolę w wychowaniu i kształceniu mają rodzice. – To oni mają prawo do decydowania o swoich dzieciach, które mogą wychowywać w bliskich ich sercu wartościach – podkreślił.