Dziękczynienie za wolność

ks. Rafał Starkowicz

|

Gość Gdański 46/2018

publikacja 15.11.2018 00:00

– Mamy Polskę niepodległą, wolną. Cieszmy się nią i radujmy, umacniajmy jej byt niepodległy naszą pracą, modlitwą, wspólnotą polskich serc – mówił abp Sławoj Leszek Głodź.

▲	– Ku Chrystusowi, który jest Panem wieków i Twórcą ojczyzn, wznosimy naszą modlitwę dziękczynienia za stulecie niepodległości. Za drogę zmienną, czasem dotkliwą, ale przecież drogę nadziei – mówił metropolita. ▲ – Ku Chrystusowi, który jest Panem wieków i Twórcą ojczyzn, wznosimy naszą modlitwę dziękczynienia za stulecie niepodległości. Za drogę zmienną, czasem dotkliwą, ale przecież drogę nadziei – mówił metropolita.
ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość

Centralnym punktem pomorskich obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości była Msza św., którą wraz z biskupami pomocniczymi oraz kilkudziesięcioma księżmi w bazylice Mariackiej 11 listopada odprawił abp Głódź.

Uroczystość zgromadziła tysiące mieszkańców Wybrzeża. Świętowali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z wojewodą pomorskim Dariuszem Drelichem na czele. W świątyni można było dostrzec także reprezentantów wszystkich środowisk Pomorza. Byli kombatanci i weterani walk o niepodległość, parlamentarzyści, harcerze, a także liczne poczty sztandarowe. Wartę honorową podczas wydarzenia pełnił pododdział 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a oprawę muzyczną uroczystości zapewniły Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz schola i chór dziecięcy z parafii Miłosierdzia Bożego w Żukowie. W homilii metropolita przypomniał drogę do odzyskania niepodległości w Polsce i na Wybrzeżu. Podkreślał także wkład polskiego duchowieństwa oraz ogromną rolę rodzin w przekazywaniu wiary i wartości patriotycznych. – To w rodzinach Polska się rodzi. I Polska trwa. Gdyby rodzin polskich zabrakło, to i Polski by zabrakło – mówił. Na zakończenie Eucharystii wojewoda Drelich wręczył 50 wybitnym przedstawicielom społeczności Wybrzeża Medale Niepodległości. Jako pierwszy – za ogrom działań podejmowanych na rzecz odzyskania pełnej suwerenności przez naszą ojczyznę oraz patriotyczną postawę – odznaczony został abp Głódź. Medalem doceniono również 4 kapłanów archidiecezji gdańskiej i diecezji pelplińskiej.