Wykładowca i przewodnik duchowy

xrs

|

Gość Gdański 8/2019

dodane 21.02.2019 00:00

Papież Franciszek mianował biskupa pomocniczego dla diecezji pelplińskiej. Został nim ks. prał. Arkadiusz Okrój, proboszcz parafii w Kiełpinie, były ojciec duchowny pelplińskiego seminarium.

Nominat jest specjalistą z zakresu duchowości. Nominat jest specjalistą z zakresu duchowości.
ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość

Biskup nominat Arkadiusz Okrój urodził się 27 maja 1967 roku. Pochodzi z Chmielna. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości oraz LO w Kartuzach wstąpił do seminarium duchownego w Pelplinie. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1992 r. rozpoczął posługę wikariusza w parafii w Drzycimiu, później także w Wygodzie Łączyńskiej. Odbył studia z zakresu duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Po ich ukończeniu podjął posługę ojca duchownego i wykładowcy w pelplińskim seminarium. 1 lipca 2010 r. został proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Kiełpinie. Z ramienia Episkopatu Polski kierował pracami podkomisji ds. indywidualnych form życia konsekrowanego. Ogłaszając nominację biskupią, papież Franciszek przydzielił mu stolicę tytularną Cufruta.