Nabożny pokłon śpiewaków

Piotr Piotrowski

|

Gość Gdański 15/2019

publikacja 11.04.2019 00:00

Prawie 400 chórzystów z całej Polski rywalizowało w kościele pw. św. Wojciecha o statuetkę Via Domini. Nagrodę zabrał ze sobą Sołacki Chór Kameralny z Poznania pod dyrekcją Marianny Majchrzak.

Ksiądz kan. Dettlaff wręczył nagrodę metropolity sopockiemu zespołowi Continuo. Ksiądz kan. Dettlaff wręczył nagrodę metropolity sopockiemu zespołowi Continuo.
Piotr Piotrowski /Foto Gość

Zanim jednak poznaniacy mogli cieszyć się z nagrody, przez całą sobotę 6 kwietnia trwały intensywne przesłuchania konkursowe w kielneńskim kościele. Obradom jury przewodniczyła prof. Anna Fiebig z Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. 15 chórów, które na Kaszuby przyjechały z całej Polski, zaprezentowało bardzo wysoki poziom. – Obrady jury były burzliwe, ale sprawił to poziom wykonawczy. Tym samym festiwal staje się z roku na rok znaczącą imprezą w świecie polskiej chóralistyki – mówi prof. Fiebig.

Przed ogłoszeniem wyników Mszę św. odprawił i słowo Boże wygłosił ks. kan. Rafał Dettlaff, kanclerz kurii. W modlitwie towarzyszył mu ks. prał. Franciszek Rompa, proboszcz parafii. Głównymi założeniami festiwalu, odbywającego się pod patronatem abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego, są: propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej, konsolidacja środowiska chóralnego, dzielenie się doświadczeniami muzycznymi, podnoszenie poziomu kultury muzycznej oraz promocja Kaszub. W tym roku utworem przewodnim śpiewaczego konkursu był hymn „Adoro Te devote” (łac. Kłaniam Ci się nabożnie), jeden z łacińskich średniowiecznych hymnów eucharystycznych. Za jego wykonanie nagrodę metropolity gdańskiego z rąk ks. Dettlaffa otrzymał Sopocki Chór Kameralny „Continuo”. Oprócz głównego trofeum – statuetki Via Domini, którą otrzymał poznański chór, najwyżej oceniony ze wszystkich kategorii w całym konkursie – wręczono nagrody w różnych kategoriach wszystkim finalistom festiwalu.