Jak św. Józef. Szkolenie z o. Adamem Żakiem

Redakcja

publikacja 21.06.2019 14:04

W Gdańsku odbyło się szkolenie działających na terenie metropolii diecezjalnych zespołów ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Jak św. Józef. Szkolenie z o. Adamem Żakiem W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 członków zespołów z diecezji toruńskiej, pelplińskiej i gdańskiej. Materiały kurii gdańskiej

W minionym tygodniu w Gdańskim Seminarium Duchownym odbyło się szkolenie dla diecezjalnych zespołów zajmujących się na poziomie diecezjalnym ochroną dzieci i młodzieży. Poprowadził je o. Adam Żak SJ, koordynator krajowy ds. ochrony dzieci i młodzieży z ramienia Episkopatu Polski oraz dyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Ignatianum w Krakowie.

W spotkaniu dotyczącym tworzenia i realizacji standardów polityki ochrony dzieci i młodzieży na poziomie diecezjalnym wzięli udział członkowie zespołów z diecezji toruńskiej, pelplińskiej i gdańskiej.

Ojciec Żak dokonał pogłębionej analizy problemu nadużyć seksualnych w Kościele katolickim na świecie i w Polsce, także w szerokim kontekście problematyki przemocy seksualnej w całym społeczeństwie. Następnie wskazał na niezwykle istotną kwestię troski o osoby pokrzywdzone przez duchownych dopuszczających się przestępstw wykorzystywania seksualnego.

Jak wyjaśniał, postawę tę papież Franciszek określił "józefowym" rysem pracy Kościoła, którego misją jest otoczenie ojcowską troską każdego człowieka, a szczególnie dzieci, tak jak to czynił św. Józef.

Kolejna część warsztatów dotyczyła szeroko pojętej profilaktyki, której zakres dotyczy wszystkich dzieł podejmowanych w diecezjach. Wymiana doświadczeń ukazała biorącym udział w szkoleniu, jak istotną kwestią jest usprawnienie komunikacji z wiernymi w myśl najnowszego dokumentu Stolicy Apostolskiej "Wy jesteście światłem świata".