Święto Marynarki Wojennej

Justyna Liptak Justyna Liptak

publikacja 30.06.2019 17:00

W ostatnią niedzielę czerwca przypada Święto Marynarki Wojennej. We wszystkich jednostkach polskich sił morskich marynarze spotykają się na uroczystych zbiórkach, a na polskich okrętach w kraju i za granicą podniesiona zostaje wielka gala banderowa.

W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie sztandaru Morskiej Jednostce Rakietowej im. komandora Zbigniewa Przybyszewskiego. W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie sztandaru Morskiej Jednostce Rakietowej im. komandora Zbigniewa Przybyszewskiego.
Justyna Liptak /Foto Gość

Uroczystości rozpoczęły się na oksywskim cmentarzu, gdzie złożono kwiaty dla uczczenia pamięci twórców Marynarki Wojennej. Następnie w Kościele Marynarki Wojennej odprawiona została Msza św.

W samo południe na Skwerze Kościuszki, przed gdyńskim akwarium, odbył się uroczysty apel z okazji Święta Marynarki Wojennej. W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie sztandaru Morskiej Jednostce Rakietowej im. komandora Zbigniewa Przybyszewskiego. To szczególne wyróżnienie oraz docenienie współczesnej roli jednostki w systemie obrony wybrzeża.

List do zgromadzonych w czasie uroczystości marynarzy skierował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. - "Marynarka Wojenna od ponad 100 lat strzeże polskiego wybrzeża oraz wspiera sojuszników w czasie misji, wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba. Marynarze stoją na straży bezpieczeństwa Polski. Dzisiejsze święto jest formą uhonorowania tej wymagającej i odpowiedzialnej służby oraz podkreślenia więzi, jaka łączy Polskę z morzem" - odczytał Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej.

Mariusz Błaszczak w swoim liście podkreślił, że jego obowiązkiem jako ministra obrony narodowej jest zapewnienie marynarzom odpowiednich warunków służby. Jako jeden ze sposobów realizacji tego celu wskazał zapewnienie możliwości korzystania z najlepszego dostępnego sprzętu. Stąd w planie modernizacji technicznej do 2026 roku ważną rolę odgrywać będą programy pozyskania nowych okrętów i zdolności dla MW.

- "Gratuluję oficerom i marynarzom Morskiej Jednostki Rakietowej otrzymania sztandaru. Stanowi on materialny symbol takich wartości, jak honor, wierność i męstwo. Otrzymanie sztandaru jest wyróżnieniem, ale także obowiązkiem do jeszcze lepszej służby, rozwijania umiejętności, do pracy nad sobą i na rzecz jednostki" - napisał w swoim liście M. Błaszczak. 

Morska Jednostka Rakietowa przeznaczona jest do zwalczania nawodnych sił okrętowych przeciwnika, osłony głównych Baz Morskich Marynarki Wojennej, rejonów dogodnych do lądowania desantu morskiego oraz ważnych obiektów wojskowych i przemysłowych rozmieszczonych na Wybrzeżu.

Święto Marynarki Wojennej  

Ze względu na duże możliwości manewrowe oraz dużą skuteczność ognia MJR odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu swobody działania własnych sił okrętowych w akwenie Morza Bałtyckiego. Zdolny jest, we współdziałaniu z głównymi siłami morskimi Marynarki Wojennej, do obrony wybrzeża morskiego, osłony morskiej komunikacji na przybrzeżnych torach wodnych oraz wsparcia działań bojowych Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych w operacjach obronnych. Miejscem stałej dyslokacji MJR są Siemirowice.

Święto MW po raz pierwszy obchodzono 10 lutego 1928 roku jako nawiązanie do zaślubin Polski z morzem. W kolejnych latach obchodów marynarskiego święta nie przerwała nawet wojna. Z należytym szacunkiem tradycje podtrzymywano bowiem na polskich okrętach, które walczyły u boku aliantów. Po wojnie Święto MW ustanowiono w ostatnią niedzielę czerwca jako finał obchodów Święta Morza.

Po uroczystościach MW zaprosiła wszystkich mieszkańców oraz turystów do wspólnego świętowania. W trakcie festynu marynarskiego do bezpłatnego zwiedzania udostępnione zostały: okręt podwodny ORP Orzeł, transportowo-minowy ORP Kraków oraz ratowniczy ORP Zbyszko. Festyn był również okazją do obejrzenia sprzętu wojskowego - rakietowego, saperskiego, minerskiego, hydrograficznego, przeciwlotniczego oraz ratowniczego, występów artystycznych, a także spróbowania wojskowej grochówki.