Dobrze zasłużyli się ojczyźnie

ks. Maciej Świgoń ks. Maciej Świgoń

dodane 08.07.2019 21:13

W archikatedrze oliwskiej w Gdańsku odbyła się Msza św. w intencji poległych w obronie Pomorza, za żołnierzy Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" oraz za jej założyciela i dowódcę - kpt. Józefa Dambka, w 116. rocznicę urodzin.

- Jesteśmy szczęśliwi, że Sejm RP uczcił pamięć bohaterskich żołnierzy Gryfa Pomorskiego - powiedział Roman Dambek, prezes stowarzyszenia. - Jesteśmy szczęśliwi, że Sejm RP uczcił pamięć bohaterskich żołnierzy Gryfa Pomorskiego - powiedział Roman Dambek, prezes stowarzyszenia.
ks. Maciej Świgoń /Foto Gość

 

Hymn narodowy na rozpoczęcie uroczystości.
Gość Gdański

Eucharystię poprzedziło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego oraz odczytanie uchwały Sejmu RP z 22 lutego w sprawie uczczenia TOW „Gryf Pomorski”. W dokumencie podkreślono, że działalność organizacji „to piękna karta historii polskiej konspiracji niepodległościowej czasu wojny i etos, na który Kaszubi, Kociewiacy i inni Pomorzanie powoływali się w okresie powojennych opresji komunistycznych”.

Zgromadzonych na modlitwie przywitał Roman Dambek, prezes Stowarzyszenia im. TOW „Gryf Pomorski”.

Słowo powitania R. Dambka
ks. Maciej Świgoń

Liturgii przewodniczył ks. kan. dr Krzysztof Kinowski, rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego. Na zakończenie zostały złożone kwiaty przy grobie książąt pomorskich.