W kręgu życzliwych ludzi

Justyna Liptak

|

Gość Gdański 31/2019

publikacja 01.08.2019 00:00

– Chodzi o doprowadzenie do takiej sytuacji, by beneficjenci mogli w jak najwyższym stopniu uczestniczyć w zwykłym społecznym życiu – mówi Sylwia Ressel.

Dwanaście dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zostało objętych w Gdańsku tzw. kręgami wsparcia. – Wokół niepełnosprawnych mieszkańców tworzą je ich bliscy, znajomi, sąsiedzi i inni życzliwi ludzie. Szukamy kolejnych otwartych osób, które zechcą włączyć się w projekt i pomóc potrzebującym – wyjaśnia Sylwia Ressel, konsultant ds. komunikacji społecznej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Projekt „Bezpieczna przyszłość ON – testowanie modelu” realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Gdańsku przy współpracy MOPR.

– Jego beneficjenci to m.in. uczestnicy zajęć w środowiskowych domach samopomocy czy innych ośrodkach wsparcia dziennego. Wokół każdego z nich powstały tzw. kręgi wsparcia, które tworzą życzliwi, pomocni ludzie z otoczenia osoby z niepełnosprawnością. Oprócz rodziny budują je także sąsiedzi, znajomi, właściciele zakładów usługowych czy sklepów, lokalna społeczność – wszystkich łączy otwartość i chęć pomagania potrzebującej osobie w codziennym funkcjonowaniu – mówi S. Ressel.

W projekcie chodzi o doprowadzenie do takiej sytuacji, by jego beneficjenci mogli w jak najwyższym stopniu uczestniczyć w zwykłym społecznym życiu. – By mimo swojej niepełnosprawności nie byli w przyszłości skazani na pobyt w domu pomocy społecznej – dodaje S. Ressel. Adresaci projektu wychodzą m.in. do kina, teatru, muzeów, samodzielnie robią zakupy czy oddają się zabiegom pielęgnacyjnym, np. u zaprzyjaźnionej kosmetyczki lub fryzjera. Rodziny mają też zapewnione indywidualne doradztwo psychologiczne czy prawne. – Realizacja projektu potrwa do stycznia 2021 roku. Liczba jego beneficjentów jest zamknięta. Do współpracy zachęcamy jednak życzliwych ludzi, firmy, instytucje, które zechcą włączyć się w kręgi wsparcia. W tej sprawie prosimy o kontakt z Agatą Ciosmak z PSONI Koło w Gdańsku, tel.: 502 636 868 lub e-mail: kregiwsparcia@psoni.gda.pl – informuje S. Ressel.

Więcej na temat na stronie www.jestemwkregach.pl. Równolegle prowadzona jest też kampania edukacyjno-informacyjna z towarzyszącym hasłem #jestemwkregach.