Z pokłonem u Królowej

ks. Maciej Świgoń ks. Maciej Świgoń

publikacja 12.08.2019 17:50

Odświętnie ubrani, zmęczeni i wzruszeni pielgrzymi dotarli na Jasną Górę, gdzie przywitał ich bp Wiesław Szlachetka.

Bp Wiesław Szlachetka przywitał przybywających na Jasna Górę pielgrzymów. Bp Wiesław Szlachetka przywitał przybywających na Jasna Górę pielgrzymów.
ks. Maciej Świgoń /Foto Gość

Z archidiecezji gdańskiej pątniczym szlakiem maszerowały grupy: kaszubska, gdyńska i gdańska. Najdłużej w drodze byli pielgrzymi idący z Helu, bo aż 19 dni. Przebyli łącznie 640 km. Najkrótszą trasę mieli gdańszczanie, którzy przeszli ok. 500 km. 12 sierpnia dotarli na Jasną Górę.

- My, Twoje dzieci, klęczymy przed Twoją cudowną Ikoną. Wpatrujemy się w Twoje oblicze, do którego podążaliśmy i tęskniliśmy przez tyle dni - modlił się ks. Robert Jahns, kierownik Kaszubskiej Pieszej Pielgrzymki w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. 

- Maryjo, Ty uczysz nas nieustannie współpracy z Duchem Świętym, która wyraża się w postawie bezwzględnej uległości wobec natchnień Pocieszyciela. Ukazujesz nam, co to znaczy pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu, by w należyty sposób wypełnić swoje życiowe powołanie - kontynuował ks. R. Jahns. 

- Wspieraj nas, Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, abyśmy na tej obranej drodze wierności Bogu i Kościołowi byli świadkami dla innych i byśmy pod natchnieniem Bożym podejmowali wszelkie decyzje naszego życia. Ty nas wspieraj swoim orędownictwem i doprowadź do Twojego Syna - zakończył kapłan.