Trzeba zacząć śpiewać

Piotr Piotrowski

|

Gość Gdański 37/2019

publikacja 12.09.2019 00:00

Na razie trwają zapisy. To dwuletnie studium muzyki liturgicznej, przygotowujące do posługi muzycznej w Kościele. Są jeszcze wolne miejsca do pilotażowej edycji szkolenia.

▲	Faustyna Hinc i o. Marcin Szafors OMI zapraszają na zajęcia do Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury w Gdańsku. ▲ Faustyna Hinc i o. Marcin Szafors OMI zapraszają na zajęcia do Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury w Gdańsku.
Piotr Piotrowski /Foto Gość

To zupełnie nowa oferta dla świeckich archidiecezji gdańskiej, która umożliwi im osobiste włączenie się w sprawowanie liturgii i nabożeństw. Faustyna Hinc, jedna z liderek Gdańskiej Szkoły Kantorów, wyjaśnia idee, które przyświecały powstaniu studium.

– Pojawiliśmy się z potrzeby oraz dbałości o piękno muzyki liturgicznej, która ma służyć dobru wiernych. Chcemy łączyć środowiska tworzące przestrzeń muzyki liturgicznej w Kościele. Chodzi o to, by wyposażyć słuchacza GSK w wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia modlitwy śpiewem oraz scholi podczas Mszy św. czy nabożeństw. Wszystko z zachowaniem dobrego poziomu wykonawczego – mówi F. Hinc. Gdańska Szkoła Kantorów kładzie nacisk na przekazywanie praktycznych umiejętności muzycznych – emisji głosu, nauki czytania nut, artykulacji, podstaw prowadzenia zespołów wokalnych. Rozwija też wiedzę na temat liturgii i muzyki sakralnej. W praktyce pozwala poszerzyć i dobrać repertuar śpiewów liturgicznych, a także wzbogacić swoją wiedzę na temat zasad i przepisów liturgicznych, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką muzyka pełni w liturgii. Szkoła gdańskich psałterzystów ma wzmocnić śpiew wszystkich wiernych, a nie tylko solistów.

– Dlatego jej uczestnikami mogą być zarówno osoby już śpiewające, jak i te, które dopiero chcą się nauczyć śpiewać. Kantor bowiem może być zarówno członkiem chóru, jak i przewodzić śpiewowi zgromadzenia czy scholi (gregoriańskiej lub wielogłosowej). W większych ośrodkach kantor może również współpracować z organistą w ożywieniu i pielęgnowaniu lokalnej tradycji muzycznej. Zanim jednak ktokolwiek podejmie się tej roli, musi zacząć śpiewać – dodaje liderka GSK.

Program nauczania w trakcie dwuletnich sobotnich spotkań obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, takie jak: zbiorowa i indywidualna emisja głosu, podstawy dyrygowania, śpiew wielogłosowy, chorał gregoriański, śpiew tradycyjny i prawosławny, zasady muzyki, czytanie nut głosem, dobór repertuaru, teologia liturgii, metodyka prowadzenia scholi z praktyką. Do ich poprowadzenia zaproszono specjalistów, wykładowców Akademii Muzycznej w Gdańsku. W trakcie nauki przewidziano także wykłady z gośćmi specjalnymi. Miejscem śpiewaczych spotkań, którym patronują gdańscy ojcowie oblaci i dominikanie, będzie niedawno otwarte Oblackie Centrum Edukacji i Kultury przy klasztorze św. Józefa. Pierwsze spotkanie – przesłuchanie kandydatów odbędzie się w połowie września. Dla chętnych są jeszcze wolne miejsca. Zapisy i informacje na stronie www.muzykaliturgiczna.pl. GSK działa pod patronatem abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego.