Przyjaźń z Prawdą

ks. Maciej Świgoń

|

Gość Gdański 40/2019

publikacja 03.10.2019 00:00

– Modlitwą Kościoła rozpoczynamy nowy rok akademicki na uczelniach Pomorza – mówił abp Sławoj Leszek Głódź.

▲	Za wspólną modlitwę dziękował metropolicie gdańskiemu kadm. prof. Tomasz Szubrycht, rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. ▲ Za wspólną modlitwę dziękował metropolicie gdańskiemu kadm. prof. Tomasz Szubrycht, rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
ks. Maciej Świgoń /Foto Gość

W archikatedrze oliwskiej odbyła się uroczysta Msza św. inaugurująca nowy rok akademicki na wyższych uczelniach Trójmiasta. Eucharystię pod przewodnictwem metropolity gdańskiego koncelebrowali biskupi pomocniczy archidiecezji oraz licznie zgromadzeni kapłani. W modlitwie udział wzięli rektorzy uczelni wyższych, profesorowie, a także studenci. W homilii bp Zbigniew Zieliński przypomniał postać św. Hieronima, patrona studentów, którego wspomnienie przypada na dzień inauguracji.

– Całe jego życie jest z pewnością dla nas niezwykłym kazaniem i życiowym wykładem. Studiował w Rzymie pod kierunkiem mistrzów łaciny i retoryki. Następnie postanowił zająć się zagadnieniami religijnymi. Udał się do Trewiru, gdzie podjął studia teologiczne. Odznaczał się encyklopedyczną wiedzą, umiłowaniem ascezy, pracowitością, gorącym przywiązaniem do Kościoła, czcią do Matki Bożej, a przede wszystkim umiłowaniem Pisma Świętego. To właśnie św. Hieronim nie pozwala nam zapomnieć, że najistotniejszy w procesie kształcenia jest młody człowiek – mówił biskup.

Hierarcha podkreślał również rolę wiedzy przekazywanej przez profesorów. – Trzeba troski o obecność prawdy w naszym życiu, o odpowiedzialność przekładającą się na prawidłową postawę. Zadanie stojące przed uczelniami, profesorami i studentami jest ciągle takie samo – zaprzyjaźnić siebie i wychowanków z Prawdą! Gdy pokusą, także w uczelnianym świecie, staje się praktykowanie zasady, by z cnoty robić grzech, a z grzechu cnotę, znacząca jest mądrość płynąca z dzisiejszego psalmu responsoryjnego: „Naucz mnie, Panie, mądrych ustaw Twoich” – zaznaczył. – Możemy więc odnaleźć w tej kolejnej uroczystej inauguracji coś głębszego niż tylko uroczysty rytuał. Jest w niej przecież także ładunek pomnażający zapał do szukania prawdy i życia według jej zasad. Nie trzeba jej stracić, by doświadczyć jej wartości – dodał bp Zieliński. Na koniec nie zabrakło również życzeń. – Profesores, żakowie, na progu nowego roku akademickiego życzmy sobie serc otwartych, uszu wrażliwych, umysłów prawych i radości nie tylko z tego, co widzą nasze oczy i słyszą nasze uszy, ale i z tego, że możemy to przekazać następnym pokoleniom – zakończył biskup.