Gen. Władysław Anders patronem ulicy w Gdańsku

Piotr Piotrowski

publikacja 22.11.2019 17:21

W obecności prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz i abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego, uroczyście nadano taką nazwę jednej z ulic Gdańska-Jasienia.

Gen. Władysław Anders patronem ulicy w Gdańsku W uroczystości nadania imienia ulicy wzięli udział żołnierze generała, władze miasta, metropolita gdański i liczni gdańszczanie. Piotr Piotrowski /Foto Gość

Od dziś ulica przy stacji PKM Gdańsk-Jasień oficjalnie zyskała imię Gen. Władysława Andersa. Tablicę uliczną odsłonięto na rondzie przy stacji kolejowej. Metropolita gdański odmówił modlitwę. - Nadając tej ulicy imię generała Władysława Andersa, pragniemy oddać cześć jemu i wszystkim bohaterom walczącym o wolność i niepodległość Polski. Ufamy, że wartości, o które walczył generał i jego żołnierze, będą mocnym tworzywem dla kształtowania postaw w życiu naszym i przyszłych pokoleń - mówił abp Głódź.

Odczytano także list od Anny Marii Anders, córki generała, ambasador RP w Rzymie. "Dziękuję Pani Prezydent oraz Zarządowi Wojewódzkiemu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie za to, że postanowiliście Państwo uczcić pamięć mojego Ojca nadając jego imię jednej z gdańskich ulic. W ten sposób Gdańsk, miasto-symbol oporu przeciw nazizmowi, walki o polskość i o niepodległość, odda hołd Generałowi Andersowi i jego żołnierzom, przypominając, że to z ich ofiary zrodziła się dzisiejsza wolna Europa" - napisała córka patrona ulicy.

Głos zabrała również prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz oraz kombatanci: mjr w st. spocz. Edmund Popieliński - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz kpt. w st. spoczynku Henryk Bajduszewski - żołnierz II Korpusu Polskiego. - Jestem jednym z nielicznych żołnierzy generała. Służba z nim i bycie jego żołnierzem jest dla mnie największym zaszczytem - mówił weteran.

Władysław Albert Anders urodził się 11 sierpnia 1892 roku w Błoniu. Był generałem dywizji Polskich Sił Zbrojnych oraz dowódcą Armii Polskiej w ZSRR i 2. Korpusu Polskiego, uczestnikiem kampanii włoskiej i bitwy pod Monte Cassino. Sprawował również funkcję Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W latach 1950-1954 był następcą prezydenta RP na uchodźstwie. Zmarł 12 maja 1970 roku w Londynie.