Noworoczne spotkanie archidiecezjalnych grup trzeźwościowych

Piotr Piotrowski

dodane 12.01.2020 16:27

Uroczysta Msza św. w niedzielę Chrztu Pańskiego i opłatkowe spotkanie w auli św. Jana Pawła II - tak rozpoczęły rok 2020 archidiecezjalne grupy trzeźwości. Za zmagających się z uzależnieniami modlili się bp Zbigniew Zieliński i środowiskowi duszpasterze.

Noworoczne spotkanie archidiecezjalnych grup trzeźwościowych W spotkaniu opłatkowym grup trzeźwościowych wziął udział bp Zbigniew Zieliński. Piotr Piotrowski /Foto Gość

Coroczne, świąteczne spotkanie duszpasterstwa trzeźwości rozpoczęła Msza św. w bazylice archikatedralnej. Zgromadzili się na niej przedstawiciele samorządu oraz diecezjalnych środowisk i ruchów trzeźwościowych. Eucharystii przewodniczył bp Zieliński, koncelebrował ją m.in. z ks. Bogusławem Głodowskim, duszpasterzem osób uzależnionych, ks. Karolem Wnukiem, duszpasterzem trzeźwości, i ks. Janem Uchwatem, ojcem duchowym Gdańskiego Seminarium Duchownego.

W słowie poprzedzającym liturgię ks. Głodowski przypomniał zatrważające dane dotyczące Polski. - Problem alkoholowy dotyka prawie miliona polskich rodzin, a 4 mln Polaków pije w sposób ryzykowny. To problemy, którym trzeba bezwzględnie przeciwdziałać, ale nie rozwiążą się one same. Bez pomocy innych ludzi i nas, kapłanów i Kościoła - mówił.

W homilii bp Zieliński nawiązał do świątecznego dnia. - W uroczystość Chrztu Pańskiego rozważamy dar i moc tego sakramentu. Daru od Boga, który czyni nas wolnym od grzechu. Przez ten sakrament jesteśmy włączeni do wspólnoty Kościoła. Stawiamy pytanie: co ja zrobiłem z tym darem? - mówił duszpasterz.

Biskup Zbigniew przypomniał, jak wielkim obowiązkiem jest walka z wewnętrznym zniewoleniem. - Współczesna obłuda pozwala na to, by z jednej strony wyciągać rękę ku uzależnionym, a z drugiej czyni tak wiele, by ludzi w te uzależnienia wpędzić. Przywołujemy dziś tych, którzy dotknięci są tą biedą i obejmujemy ich szczerą, braterską modlitwą. Modlimy się też za te osoby, które walczą i nie pozwalają im marnować życia - za kapłanów, moderatorów, wolontariuszy ruchów trzeźwościowych. Prosimy Bożego Ducha, by ich działalność przynosiła obfite owoce - dodał bp Zbigniew.

Po Mszy św. członkowie wspólnot trzeźwościowych, klubów abstynenta, grup samopomocowych - AA, Al-Anon, Alateen, DDA - oraz osoby pracujące nad wyjściem z uzależnienia i współuzależnienia spotkali się w auli św. Jana Pawła II. Tam wraz z bp. Zbigniewem i swoimi duszpasterzami podzielili się opłatkiem przy wspólnym śpiewie kolęd i składaniu życzeń.

W diecezji gdańskiej działa wiele kościelnych ruchów trzeźwościowych. Jest to ponad 50 wspólnot, w większości działających przy parafiach.