Wszyscy idziemy do Emaus

Gość Gdański 4/2020

publikacja 23.01.2020 00:00

Niedziela Słowa Bożego obchodzona będzie po raz pierwszy w całym Kościele powszechnym 26 stycznia. O tym, jak to słowo może zmieniać życie, mówi ks. dr Piotr Przyborek.

Kapłan jest twórcą i założycielem Szkoły Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej. Kapłan jest twórcą i założycielem Szkoły Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej.
ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość

Piotr Piotrowski: Niedzielę Słowa Bożego ustanowił papież Franciszek listem apostolskim w formie motu proprio „Aperuitillis”, wydanym we wspomnienie patrona biblistów św. Hieronima 30 września 2019 roku. Dlaczego wybrał taki termin?

ks. Piotr Przyborek: Decyzja papieża wynika z logicznego ciągu wydarzeń liturgicznych. Trzecia niedziela zwykła jest wpisana w okres świąt Bożego Narodzenia, przypada krótko po uroczystości Chrztu Pańskiego. Chrzest w życiu Jezusa i każdego chrześcijanina jest momentem wejścia do wspólnoty ludu Bożego. To też moment, w którym jako jego członkowie podejmujemy się wszystkich zadań z tym związanych. A jednym z nich jest głoszenie słowa Bożego innym i kierowanie się nim we własnym postępowaniu. Także celebracja, refleksja oraz krzewienie słowa Bożego. Jest w Ewangelii św. Łukasza obraz uczniów idących do Emaus, którzy na drodze spotykają Zmartwychwstałego. To moment, kiedy lud Boży doświadcza obecności Chrystusa Zmartwychwstałego. To jest też istotą tej uroczystości – przenikanie się poprzez kontakt, rozważanie i wprowadzanie w życie tego, czego uczy nas słowo Boże. Jest też drugi aspekt tej uroczystości. Ta niedziela staje się odpowiednim momentem okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Nie jest to przypadek – celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia – aby dojść do trwałej i autentycznej jedności.

Rozpoczęliśmy Rok Eucharystii, ale też 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, bliskiej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Czy w kontekście Niedzieli Słowa Bożego te świadectwa życia można odczytywać w szczególny sposób, połączony ze słowem Bożym?

Dla nas, Polaków, to wydarzenia szczególnie ważne. Są także w wymiarze Kościoła znakiem życia i drogi tych osób. Obaj głosili słowo Boże. Mieli osobisty udział w niesieniu słowa Bożego nam, jako narodowi. Obaj doświadczyli też trudów związanych z posługą słowa Bożego. Często to były trudne doświadczenia osobiste, okupione cierpieniem. Ale też obaj pokazują, jak słowo Boże działa, jak bardzo przemieniło naród, nasz kraj. W trudnościach słowo Boże wydaje owoce. Bez niego i działalności tych osób nie byłoby nowej Polski.

Niedziela Słowa Bożego jest okazją do ukazania ważności codziennej lektury oraz modlitwy Pismem Świętym. Ksiądz uczy o Biblii – jak praktykować jej czytanie, rozważanie, modlitwę nią...

Obcować ze słowem Bożym możemy na wiele sposobów – czytać krótkie fragmenty, czytać w formie lectio continua, czyli po kolei. Możemy słowo rozważać również w formie lectio divina, gdy umieszczamy siebie w konkretnej sytuacji biblijnej i odnosimy to do swojej rzeczywistości. Ważne jest, by towarzyszyła temu głęboka refleksja: co mam zmienić w moim życiu, co naprawić? Może to być też postanowienie. Wtedy czytanie Pisma Świętego staje się modlitwą. Jest to okazja do spotkania Jezusa, tak jak było to udziałem uczniów idących do Emaus. Oni zmienili swoje życie, wrócili do Jerozolimy, do Jezusa. Nasze studiowanie słowa Bożego to też okazja do powrotu do Jezusa – taki powinien być cel naszego czytania Pisma Świętego.

Ksiądz prowadzi od 4 lat Szkołę Biblijną Archidiecezji Gdańskiej. Daje ona możliwość zdobycia wiedzy o słowie Bożym, ale też uczy konkretnych praktyk...

Właśnie w Niedzielę Słowa Bożego rozpoczynamy II semestr zajęć w naszej szkole. Osoby uczestniczące w spotkaniach mogą poznać dobrze Pismo Święte. Szkoła biblijna oferuje zajęcia naukowe, w których można zapoznać się z literaturą Biblii, gatunkami, językami. Są one dokładnie omawiane. To też zajęcia, na których uczymy metod czytania Pisma Świętego. Duży nacisk kładziemy na praktykowanie lectio divina. Naszym celem jest krzewienie znajomości Biblii. Czekamy na każdego chętnego pragnącego zapisać się do szkoły.