29. rocznica nominacji biskupiej metropolity gdańskiego

ks. Maciej Świgoń ks. Maciej Świgoń

publikacja 21.01.2020 20:56

W liturgiczne wspomnienie św. Agnieszki, 21 stycznia 1991 r., papież Jan Paweł II przywrócił Ordynariat Polowy w Polsce ustanawiając biskupem polowym Wojska Polskiego ks. prał. Sławoja Leszka Głódzia.

Abp Sławoj Leszek Głódź przez 13 lat był biskupem polowym Wojska Polskiego, 4 lata ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej. Od 12 lat jest pasterzem Kościoła gdańskiego. Abp Sławoj Leszek Głódź przez 13 lat był biskupem polowym Wojska Polskiego, 4 lata ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej. Od 12 lat jest pasterzem Kościoła gdańskiego.
ks. Maciej Świgoń /Foto Gość

Z tej okazji w kaplicy seminaryjnej odbyła się Eucharystia w intencji metropolity gdańskiego.

W modlitwie uczestniczyli biskupi pomocniczy archidiecezji gdańskiej, pracownicy Kurii Metropolitalnej, Trybunału oraz wspólnota Gdańskiego Seminarium Duchownego.

Homilię wygłosił ks. kan. Tomasz Biedrzycki, proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gdyni-Orłowie. Kaznodzieja, odwołując się do czytań mszalnych, przywołał historię króla Dawida. - Był to wielki władca, dzielny wojownik, a jednocześnie poeta, człowiek modlitwy, autor licznych psalmów, łączący przeciwności. Miał cechy, które natura rzadko łączy ze sobą. Pomimo swoich słabości, za które pokutował i żałował, Bóg powołuje go na wielkiego króla i kształtuje jego charakter. Zły próbował w każdy sposób utrudnić wybrańcowi Bożemu zrealizowanie misji. Tak dzieje się zawsze, kiedy dzieją się wielkie dzieła Boże - podkreślił ks. Biedrzycki.

Przywołując świadectwo pewnego żołnierza, kapłan przypomniał początki odbudowy Ordynariatu Polowego: - Nie było łatwo wejść z Bogiem do struktur wojskowych. Wszystko zmieniło się, kiedy rozpoczynały się misje stabilizacyjne. Doświadczenie regularnej wojny powodowało, że kapelani uzyskiwali właściwe miejsce w armii - zaznaczył kaznodzieja.

Na zakończenie Mszy św. metropolita gdański wspomniał wydarzenia sprzed dwudziestu dziewięciu lat. - W pierwszych dniach stycznia dowiedziałem się, że papież podjął decyzję przywracającą w Polsce ordynariat polowy. Później zostałem zaproszony przez ks. Stanisława Dziwisza na kolację z Janem Pawłem II, podczas której Ojciec Święty nałożył mi biskupi pierścień. W liturgiczne wspomnienie św. Agnieszki było oficjalne ogłoszenie nominacji - mówił arcybiskup.

Przez trzynaście lat abp Sławoj Leszek Głódź był biskupem polowym Wojska Polskiego, następnie przez cztery lata ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej. Od dwunastu lat jest pasterzem Kościoła gdańskiego.