Strażniczki życia

ks. Maciej Świgoń

|

Gość Gdański 7/2020

publikacja 13.02.2020 00:00

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia w tym roku świętuje 800-lecie obecności w Polsce. W Gdańsku-Matemblewie zakonnice prowadzą Dom Samotnej Matki.

Duchaczki uratowały czworo noworodków. Od prawej s. Pompilia i s. Wacława. Duchaczki uratowały czworo noworodków. Od prawej s. Pompilia i s. Wacława.
ks. Maciej Świgoń /Foto Gość

Zakon Ducha Świętego powstał w XII wieku we Francji z inspiracji Gwidona, który w Montpellier założył szpital. – Charyzmatem zgromadzenia od samego początku jest świadczenie miłosierdzia wszystkim potrzebującym, a zwłaszcza porzuconym. Ojciec Gwidon za wszelką cenę ratował ludzkie życie. Otaczał opieką niezamężne ciężarne kobiety, samotne matki oraz niechciane dzieci. Uruchomił pierwsze na świecie tzw. okno niewiniątek, dzisiaj znane bardziej jako okno życia – mówi s. Pompilia Ziaja, przełożona domu zakonnego Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia w Gdańsku-Matemblewie.

W 1198 roku papież Innocenty III zatwierdził konstytucje zakonne, a następnie w 1204 roku wybudował nad Tybrem w dzielnicy Saxia szpital, który powierzył opiece Gwidona. Ojciec Święty chciał, aby przykład miłosierdzia względem najsłabszych promieniował z Rzymu na cały świat.

Przyjazd do Polski

Zakon Ducha Świętego sprowadził z Wiednia do Krakowa w 1220 roku biskup krakowski Iwo Odrowąż. Opiece duchaków został powierzony szpital w podkrakowskim Prądniku Białym. Dwadzieścia cztery lata później, w 1244 roku, bp Jan Prandota przeniósł szpital i klasztor do Krakowa, nieopodal Bramy Floriańskiej. Przekazał zakonowi pod opiekę duszpasterską kościół parafialny pw. Świętego Krzyża, a obok ufundował szpital oraz klasztor dla braci i sióstr. W pierwszej połowie XIV wieku w kompleksie klasztorno-szpitalnym powstał kościół pw. Świętego Ducha. Szpital stał się głównym zakładem opiekuńczym i leczniczym Krakowa, mogącym pomieścić ok. 350 chorych, a także przytułkiem dla ubogich i bezdomnych, azylem dla samotnych matek, domem sierot i podrzutków dla ok. 120 dzieci. W 1741 roku żeńska linia Zakonu Ducha Świętego otrzymała w Polsce autonomię, przyjmując nazwę Siostry Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia. Z początkiem XIX wieku władze austriackie przeniosły duchaczki do pokarmelitańskiego klasztoru przy ul. Szpitalnej. W wolnej Polsce zaczęły powstawać nowe placówki, w których posługują siostry duchaczki.

Posługa w Gdańsku

– W latach 1983−1984 w sercu ks. kan. Kazimierza Krucza pojawiła się myśl o budowie domu samotnej matki przy sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie. Ksiądz Kazimierz znał nasze zgromadzenie, a charyzmat ojca Gwidona był mu bardzo bliski – podkreśla s. Pompilia. W kolejnych latach podjął się wznoszenia tego dzieła. Mimo pierwszego etapu prac już w listopadzie 1989 roku do domu przyjęto pierwsze samotne matki. 11 października 1992 roku abp Tadeusz Gocłowski uroczyście poświęcił placówkę. – 8 września 1993 roku przyjechałyśmy z Krakowa do Gdańska, by zająć się codziennym funkcjonowaniem Domu Samotnej Matki – opowiada s. Wacława Kosior. – Od 5 maja 2009 roku przez 24 godziny na dobę czuwamy nad oknem życia. Od tego momentu udało się uratować czworo dzieci: trzy dziewczynki i jednego chłopczyka – dodaje siostra przełożona.

Świętowanie

W ramach 800-lecia obecności sióstr w Polsce zgromadzenie przygotowuje obchody. – Otrzymałyśmy dekret od papieża Franciszka z łaską uzyskania odpustu zupełnego. Może go otrzymać każdy, kto odwiedzi kaplicę znajdującą się w Domu Samotnej Matki, przez cały 2020 rok pod zwykłymi warunkami. Dodatkowo w lipcu będzie można obejrzeć wystawę o naszym charyzmacie, a także odprawiona zostanie uroczysta Msza św. dziękczynno-błagalna. Będziemy modlić się w intencji owoców posługi sióstr duchaczek w Polsce, a także wypraszać dar nowych powołań – wyjaśnia s. Pompilia.