Duchowa stolica Kaszub

Justyna Liptak

|

Gość Gdański 13/2020

publikacja 26.03.2020 00:00

Każdego roku do Wejherowa przybywają tysiące pielgrzymów. Jedni – aby modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Wejherowskiej, inni – aby w skupieniu wyruszyć na pątniczy szlak ścieżkami tutejszej kalwarii.

▲	Wizerunek został ukoronowany przez papieża Jana Pawła II na sopockim hipodromie 5 czerwca 1999 roku. ▲ Wizerunek został ukoronowany przez papieża Jana Pawła II na sopockim hipodromie 5 czerwca 1999 roku.
Archiwum sanktuarium w Wejherowie

Wejherowskie sanktuarium pasyjno-maryjne to miejsce zupełnie wyjątkowe. To kompleks klasztorny franciszkanów z kościołem i kalwarią, nazywaną Jerozolimą Kaszubską, którego historia sięga II poł. XVII wieku.

Fundatorem kalwarii i kościołów oraz założycielem miasta był wojewoda malborski Jakub Wejher. W sierpniu 1633 r. uczestniczył w wyprawie wojennej pod Smoleńsk u boku króla Władysława IV. Biorąc udział w oblężeniu białoruskiego miasteczka Biała nad rzeką Krzną, wskutek wybuchu miny znalazł się w niebezpieczeństwie śmierci. Przysypany ziemią, wzywając Bożej pomocy przez orędownictwo św. Franciszka z Asyżu, ślubował, że po wydostaniu się z zawału „na wieczną pamiątkę tego dobrodziejstwa wybuduje w swoich dobrach kościół na cześć Trójcy Świętej i św. Franciszka, i wszelkimi siłami będzie szerzył chwałę Bożą”.

– Do pracy zabrał się 9 lat później. Znalazł teren nad rzeką Biała, gdzie powstał kościół na cześć Trójcy Świętej pw. św. Franciszka. Świątynia stała w miejscu dzisiejszej kolegiaty – wyjaśnia o. Joel Stanisław Kokott, gwardian i kustosz sanktuarium. Dookoła kościoła założył osadę pod nazwą Wola Wejherowska, zwaną też Nową Kolonią. W 1647 r. J. Wejher sprowadził tam franciszkanów, dla których zbudował kościół klasztorny pw. św. Anny. – Możliwe, że tytuł świątyni powiązany został z imieniem żony Wejhera – dodaje kustosz. Bardzo szybko, bo już 9 czerwca 1649 r., biskup włocławski i pomorski Mikołaj Albert Gniewosz z Aleksandrowa udzielił pozwolenia na budowę kalwarii.

– Ojciec Robert z Werden, cysters oliwski, wyliczył odległości pomiędzy stacjami przyszłej kalwarii, opierając się na faktycznych pomiarach drogi Chrystusa w Jerozolimie, i oznaczył w terenie lokalizację przyszłych kaplic krzyżami – opowiada o. Joel. Wejherowska kalwaria jest tym bardziej wyjątkowa, że kryje w sobie cząstkę ziemi z ojczyzny Zbawiciela. Pod każdą z kapliczek, a jest ich w sumie 25, znajduje się garść ziemi z Jerozolimy. Jeszcze za życia Wejhera, który był również fundatorem wielu kaplic, odbyło się pierwsze nabożeństwo na Kalwarii Wejherowskiej. Z kultem męki Pańskiej związany jest od samego początku kult wizerunku Matki Bożej, znajdującego się w bocznym ołtarzu kościoła św. Anny. – Niedługo po zbudowaniu kościoła w dokumentach z wizytacji znalazło się polecenie, by w bocznym ołtarzu umieścić wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem – wyjaśnia o. Joel. Od samego początku wizerunek czczony był pod wezwaniem Uzdrowienia Chorych.

– Jezus trzyma w prawej dłoni czerwoną różę – wejherowianie ściśle wiążą ze sobą różę z obrazu z różą umieszczoną w herbie miasta. Od kiedy papież Jan Paweł II ogłosił 11 lutego Światowym Dniem Chorego, każdego miesiąca, tego właśnie dnia, wiele osób modli się przed wizerunkiem Maryi. Przynoszą ze sobą róże – mówi kustosz. Liczne wota umieszczone na ścianie kościoła świadczą o wdzięczności wiernych za wysłuchanie próśb kierowanych do Matki Bożej Wejherowskiej, szczególnie tych o zdrowie duchowe lub fizyczne. Intencje napływają już nie tylko z okolicznych miejscowości, ale także z dalszych zakątków Polski, a nawet świata. Wejherowski obraz jest jedynym na Kaszubach koronowanym przez samego papieża.

– Papież Jan Paweł II zrobił to w Sopocie, podczas pielgrzymki do ojczyzny 5 czerwca 1999 r. – przypomina o. Joel. Na przestrzeni lat sanktuarium odwiedzały wybitne osobistości Kościoła. Wśród pielgrzymów był m.in. kard. Stefan Wyszyński. – Dwukrotnie nas odwiedził i modlił się w naszym sanktuarium. To właśnie on wyszedł z propozycją, byśmy postarali się o koronację papieską. Naszym wielkim pragnieniem jest, by z okazji beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia wprowadzić jeszcze w tym roku do sanktuarium jego relikwie – wyjaśnia kustosz.

Zapraszamy

ul. Reformatów 19, 84–200 Wejherowo; www.sanktuarium.wejherowo.pl. Odpusty: Wniebowstąpienie Pańskie, Trójcy Świętej, NMP Uzdrowienia Chorych, Wniebowzięcia NMP, Podwyższenia Krzyża Świętego. Kult Męki Pańskiej: Droga Krzyżowa w kościele w piątki, a na kalwarii w okresie Wielkiego Postu, od maja/czerwca do listopada – w każdy 2. piątek miesiąca na kalwarii. Wielki Tydzień: misterium męki Pańskiej w Niedzielę Palmową i Wielki Piątek. Porządek Mszy św.: niedz.: 6.30, 8.00, 9.15, 10.30, 12.00 (Suma), 17.00, 19.00; od pon. do sob.: 6.30, 8.00, 19.00.