Prałaci kapituł z nowymi przywilejami

ks. Maciej Świgoń ks. Maciej Świgoń

publikacja 01.07.2020 16:10

Abp Sławoj Leszek Głódź zatwierdził zmiany w statutach kapituł kolegiackich i mianował trzech infułatów kapitulnych.

Od lewej: bp Wiesław Szlachetka, ks. inf. Henryk Kilaczyński, abp Sławoj Leszek Głódź, ks. inf. Daniel Nowak i ks. inf. Edmund Skalski. Od lewej: bp Wiesław Szlachetka, ks. inf. Henryk Kilaczyński, abp Sławoj Leszek Głódź, ks. inf. Daniel Nowak i ks. inf. Edmund Skalski.
archiwum prywatne

Zgodnie z wydanym dekretem, zostały poszerzone statuty kapituł kolegiackich. Odtąd arcybiskup metropolita gdański może osobnym dekretem powierzyć prałatowi kapitulnemu, a więc prepozytowi, kustoszowi i penitencjarzowi, dodatkowy honorowy tytuł infułata kapitulnego, który z wielowiekową tradycją ma prawo do noszenia infuły.

Metropolita może również przyznać przywilej noszenia na terenie archidiecezji gdańskiej, w czasie sprawowania specjalnych czynności liturgicznych powierzonych na zlecenie biskupa diecezjalnego, stroju chórowego składającego się z fioletowej sutanny z fioletową obszywką i fioletowymi guzikami, pasa fioletowego oraz rokiety, czyli komży z fioletowym podbiciem, a także fioletowego mantoletu z fioletową obszywką.

Jednocześnie abp Głódź mianował trzech infułatów kapitulnych:

  • ks. prał. Henryka Kilaczyńskiego, prepozyta kapituły kolegiackiej staroszkockiej,
  • ks. prał. Edmunda Skalskiego, prepozyta kapituły kolegiackiej gdyńskiej,
  • ks. prał. Daniela Nowaka, penitencjarza kapituły kolegiackiej wejherowskiej.

Przypomnijmy, że w archidiecezji gdańskiej jest pięć kapituł kolegiackich:

  • archikatedralna w archikatedrze oliwskiej w Gdańsku,
  • gdańska w kolegiacie Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu,
  • staroszkocka w kolegiacie św. Ignacego Loyoli w Gdańsku-Starych Szkotach,
  • gdyńska w bazylice Najświętszej Maryi Panny w Gdyni,
  • wejherowska w kolegiacie Trójcy Świętej w Wejherowie.