Pełnia miłości Boga

Justyna Liptak

|

Gość Gdański 30/2020

publikacja 23.07.2020 00:00

– Przybywamy do Swarzewa, by pokłonić się przed Królową Polskiego Morza i prosić Ją o błogosławieństwo dla nas i naszych rodzin – mówił bp Zbigniew Zieliński.

– Nasze świętowanie wypełniają treścią obchody odpustowe, bogactwo Bożego słowa oraz bolesne doświadczenie epidemii, z którą zmaga się świat – podkreślił hierarcha. – Nasze świętowanie wypełniają treścią obchody odpustowe, bogactwo Bożego słowa oraz bolesne doświadczenie epidemii, z którą zmaga się świat – podkreślił hierarcha.
Justyna Liptak /Foto Gość

W Swarzewie odbył się odpust Matki Bożej Szkaplerznej, zwany małym odpustem rybackim lub jagodowym. Uroczystości ku czci Matki Bożej Szkaplerznej w sanktuarium Królowej Polskiego Morza poprowadził bp Zieliński. Przy ołtarzu stanął również bp Andrzej F. Dziuba z diecezji łowickiej.

– Dzisiaj przybywamy do źródła miłości, by odkryć, czym ona naprawdę jest. I jeszcze bardziej pozwolić się jej przeniknąć – mówił biskup. Hierarcha zaznaczył, że podejmując próbę odczytania Bożych planów, uświadamiamy sobie, że przeżywana uroczystość i okoliczności, które nam towarzyszą, uzmysławiają nam nasze przeznaczenie i otwierają nas na duchowe bogactwo szkaplerza świętego i jego rolę w naszym życiu.

– Ta uroczystość współgra z wymową tego czasu, przynaglając nas do spojrzenia na życie przez pryzmat Bożej miłości, której największym darem jest Maryja. Dziś czcimy Ją jako Matkę Bożą Szkaplerzną. Także w ten sposób liturgia Kościoła przygotowuje nas do przyjęcia prawdy o pełni miłości Boga, której pierwszym i największym owocem jest zbawienie – podkreślił. Hierarcha wyjaśnił, że świętowanie w sanktuarium Matki Bożej Swarzewskiej wypełniają treścią obchody odpustowe, bogactwo Bożego słowa w nie wpisane oraz wymowa tego czasu i bolesne doświadczenie epidemii, z którą mierzy się świat.

– Dzisiaj, dotknięci epidemią, mamy okazję dostrzec jako szczególną łaskę to wszystko, co mamy: ojczyznę, zdrowie, wiarę i drugiego człowieka. W ten sposób jeszcze bardziej pojmujemy, co znaczy, że Maryja jest szkaplerzem, obroną, tarczą i puklerzem dla tych, którzy uciekają się pod Jej obronę. Tę rolę Maryi uwydatniają skupiające się w dzisiejszych obchodach kult Matki Bożej Swarzewskiej oraz duchowe bogactwo szkaplerza świętego – wyjaśnił. Po Mszy św. odbyło się uroczyste nałożenie szkaplerza. galeria na: