Bóg w świecie nauki

ks. Maciej Świgoń

|

Gość Gdański 41/2020

publikacja 08.10.2020 00:00

W czwartek 1 października w archikatedrze oliwskiej została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji władz uczelni, profesorów i pracowników oraz wszystkich studentów.

Eucharystii przewodniczył bp Jacek Jezierski. Eucharystii przewodniczył bp Jacek Jezierski.
ks. Maciej Świgoń /Foto Gość

Liturgii przewodniczył bp Jacek Jezierski. Wraz z administratorem apostolskim archidiecezji gdańskiej Eucharystię koncelebrowali biskupi pomocniczy, duszpasterze akademiccy, moderatorzy Gdańskiego Seminarium Duchownego, a także kapłani związani z pomorskimi uczelniami.

Podczas homilii bp Jezierski przypomniał genezę powstania szkolnictwa. – Grecji zawdzięczamy początki nauki, zwłaszcza filozofii, w różnych jej obszarach. Rzymowi jesteśmy wdzięczni za zwarty system prawny, którego rozwiązania testowano przez stulecia. Izrael dał nam Księgi Biblii, zawierające między innymi Dekalog. Warto wspomnieć również naukę Egiptu, z jej geometrią i astronomią. Naukę starożytną przekazali średniowiecznej Europie uczeni arabscy i chrześcijańscy kopiści rękopisów. Trzeba pamiętać o systemie szkół klasztornych i katedralnych, a przede wszystkim o uniwersytetach – bolońskim, paryskim czy ważnej dla Polaków uczelni w Montpellier – powiedział.

Biskup wspomniał również o zasłużonej krajowej jednostce edukacyjnej. – W katalogu ważnych szkół średniowiecznej Europy znajduje się Akademia Krakowska, która rozwinęła się i przekształciła w Uniwersytet Jagielloński. W tym to uniwersytecie wypracowano koncepcję prawa narodów do istnienia i do niezależności – mówił.

– Ogromny rozwój nauk medycznych, technicznych, nauk o przyrodzie zaowocował wyodrębnieniem się z klasycznego uniwersytetu szkół wyższych nowego typu. Należy tu dodać rozwój nauk i szkół dotyczących: administracji, mediów, polityki, społeczeństwa, sztuki wojennej, sportu, bankowości, sztuk pięknych, w tym muzyki. Tymczasem o przetrwanie walczą humanistyka, filozofia oraz teologia – dyscypliny dla wielu dziś mniej pragmatyczne – zaznaczył.

Administrator apostolski archidiecezji gdańskiej podkreślił rolę chrześcijaństwa dla nauki. – Ono wniosło i wnosi w obszar nauk pojęcie osoby ludzkiej o wyjątkowej i niepowtarzalnej godności, ideę małżeństwa jako trwałej wspólnoty kobiety i mężczyzny, uzasadnienie godnością osoby podstawowych praw człowieka. Chrześcijaństwo broni „pionowego wymiaru kultury” – powiedział hierarcha, przywołując określenie ks. Janusza Stanisława Pasierba.

– Chodzi o przekonanie, że człowiek jest otwarty na tajemnicę Boga i zdolny jest do spotkania z Nim. Chodzi także o przekonanie, że historia znajduje dopełnienie w wieczności Boga, gdyż „Jego jest czas i wieczność”. Te słowa powtarzamy w czasie liturgii Wigilii Paschalnej, błogosławiąc świecę symbolizującą Chrystusa – przypomniał bp Jezierski.

Poranna modlitwa na rozpoczęcie nowego roku akademickiego zgromadziła rektorów, profesorów, a także studentów wraz z pocztami sztandarowymi uczelni Wybrzeża. Galeria na: