Księża ze skrzywdzonymi

Justyna Liptak

|

Gość Gdański 42/2020

publikacja 15.10.2020 00:00

– Kierujemy zaproszenie do braci kapłanów o podjęcie modlitwy za osoby, które doświadczyły krzywdy ze strony duchownych, zwłaszcza krzywdy wykorzystania seksualnego – mówi ks. Jacek Nawrot.

– Chcielibyśmy, aby celebransi ofiarowali za nich sprawowaną przez siebie Eucharystię, prosząc o doświadczenie uzdrawiającej mocy Jezusa oraz sprawiedliwości – tłumaczy ks. Nawrot. – Chcielibyśmy, aby celebransi ofiarowali za nich sprawowaną przez siebie Eucharystię, prosząc o doświadczenie uzdrawiającej mocy Jezusa oraz sprawiedliwości – tłumaczy ks. Nawrot.
Józef Wolny /Foto Gość

Inspiracją do powstania inicjatywy „Kapłani ze skrzywdzonymi” były m.in. słowa papieża Franciszka: „Najlepszym osiągnięciem i najbardziej skutecznym rozwiązaniem, jakie możemy dać ofiarom, ludowi Świętej Matki Kościoła i całemu światu, jest dążenie do nawrócenia osobistego i wspólnotowego, pokora uczenia się, słuchania, pomagania i chronienia najbardziej bezbronnych”. To był impuls do podjęcia konkretnych działań na rzecz osób, które kiedykolwiek doznały krzywdy ze strony kapłanów.

– Z licznych danych psychologiczno-statystycznych dowiadujemy się, że choć dręczenie fizyczne mija, to udręczenie emocjonalne i duchowe często trwa nadal, pomimo upływu czasu. Skupiamy się głównie na ofiarach wykorzystania seksualnego, ale poszerzamy temat o przypadki, gdzie wierni – dzieci Boże – doznali zgorszenia z powodu złego zachowania nas, kapłanów – podkreśla ks. Nawrot, koordynator inicjatywy.

Pomysłodawcami są osoby duchowne, a także świeckie, zrzeszone wokół dzieła kaplani.pl, portalu internetowego adresowanego do księży. Myśl dotycząca dzieła „Kapłani ze skrzywdzonymi” dojrzewała przez ostatni rok. Ma ona błogosławieństwo bp. Jacka Jezierskiego dla terenu archidiecezji gdańskiej. – Kierujemy zaproszenie do kapłanów naszej archidiecezji do podjęcia duchowego towarzyszenia jednej skrzywdzonej osobie przez 9 miesięcy. Jest to nowenna o łaskę ponownego narodzenia się dziecięctwa Bożego w sercu skrzywdzonych – mówi koordynator.

Inną formą modlitwy, do której zachęcają pomysłodawcy, jest Eucharystia za skrzywdzonych. – Chcielibyśmy, aby kapłani ofiarowali za nich sprawowaną przez siebie Mszę św., prosząc o doświadczenie uzdrawiającej mocy Jezusa oraz sprawiedliwości. Naszym gorącym pragnieniem jest, aby modlitwą objąć również ranę zadaną Kościołowi i błagać o jej wyleczenie – podkreśla kapłan. – Wierzymy, że te modlitewne dzieła sprawią, iż skrzywdzeni doznają duchowego uzdrowienia, a nasi bracia kapłani – oczyszczenia i uzdrowienia sumienia przez skruchę, pokutę oraz zadośćuczynienie. Bo potrzebujemy szczerego upomnienia, kiedy popełniamy błędy, ale i pomocy, kiedy się nawracamy i czynimy pokutę. Prosimy o modlitwę za skrzywdzonych – apeluje ks. Nawrot.

Szczegółowe informacje odnośnie do inicjatywy „Kapłani ze skrzywdzonymi” znaleźć można na stronie internetowej www.kaplani.pl.