Najnowsze wskazania bp. Jezierskiego

ks. Maciej Świgoń ks. Maciej Świgoń

publikacja 07.11.2020 14:56

W związku z wprowadzonymi dziś obostrzeniami państwowymi i sanitarnymi bp Jacek Jezierski opublikował komunikat z najnowszymi decyzjami dla archidiecezji gdańskiej.

Najnowsze wskazania bp. Jezierskiego Bp Jezierski, udzielając dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Eucharystii, zachęcił do modlitwy w domu i korzystania ze środków masowego przekazu. ks. Maciej Świgoń /Foto Gość

Administrator apostolski poinformował o udzielonej dyspensy wszystkim wiernym archidiecezji gdańskiej oraz przebywającym na jej terenie, równocześnie zachęcając do modlitwy w domu i korzystania z transmisji Mszy św. Jednocześnie poprosił - na ile to możliwe - o materialne wsparcie parafii i dzieł Kościoła.


Poniżej publikujemy pełną treść komunikatu administratora archidiecezji gdańskiej:

Pogorszyły się znacząco warunki epidemiczne, dlatego od 7 do 29 listopada 2020 r. obowiązuje przepis sanitarny, który dopuszcza w przestrzeni kościoła obecność 1 osoby na 15 m kw.

W związku z powyższym udzielam wszystkim katolikom archidiecezji gdańskiej oraz przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Dyspensy udzielam w jedności z biskupami innych diecezji w Polsce. Jest ona ważna aż do odwołania.

Równocześnie zachęcam do wspólnej modlitwy w domu, a także do korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych oraz internetowych Mszy świętej. Na ile to możliwe proszę również o materialne wsparcie własnej parafii i dzieł Kościoła w tym okresie.

+Jacek Jezierski
administrator archidiecezji gdańskiej

Gdańsk, dn. 7 listopada 2020