Miejsce dla dobrych przywódców

Justyna Liptak

|

Gość Gdański 16/2021

publikacja 22.04.2021 00:00

Na Trójmiejskiej mapie pojawiła się nowa placówka edukacyjna, działająca na podstawie wartości i zasad chrześcijańskich. Ta pierwsza w Polsce szkoła z programem „Leader in Me” przygotowała ciekawą propozycję dla przyszłych uczniów.

	Lidia Witkowska i Waldemar Fijołek zachęcają  do zapoznania się z ofertą. Lidia Witkowska i Waldemar Fijołek zachęcają do zapoznania się z ofertą.
Justyna Liptak /Foto Gość

Nowa niepubliczna szkoła średnia, w której nauka rozpocznie się już we wrześniu, ma być kuźnią przyszłych liderów – osób, które nie boją się brania odpowiedzialności za siebie i innych. Pomysłodawcy chcą, by młodzi, którzy ukończą liceum, świadomie wybierali studia, rozwijali się zawodowo, zakładali firmy i z odwagą podejmowali się nowych wyzwań. Pomysł, by utworzyć taką placówkę edukacyjną, dojrzewał 2 lata, a zrodził się w głowach osób związanych z Fundacją „Columbus”, która od dawna pracuje z młodzieżą licealną.

– Pracowaliśmy, opierając się na programach „The Grade” oraz „The Avenue”, które stawiają na osobisty rozwój młodych. Postępy, jakie poczynili uczestnicy, były naprawdę imponujące. Nie tylko my, ale również młodzi zaczęli stawiać pytanie: „A co by było, gdyby zamiast raz w tygodniu w ramach zajęć dodatkowych pracować przez 5 dni w ramach programu nauczania w szkole?”. To była dla nas inspiracja do działania – wyjaśnia Waldemar Fijołek, jeden z założycieli liceum. Twórcy zapewniają, że chcą tworzyć szkołę opartą z jednej strony na wartościach i zasadach, a z drugiej – na praktycznych umiejętnościach z zakresu przedsiębiorczości i budowy kompetencji miękkich, czyli społecznych. A zapewnić ma to dobrze przemyślany i spójny program bazujący na najlepszych rozwiązaniach edukacyjnych i rozwojowych.

– Jako pierwsza szkoła w Polsce będziemy realizować program „Leader in Me” Fundacji „Covey Education” – wyjaśnia W. Fijołek. Program polega na podnoszeniu kompetencji uczniów i nauczycieli, a oparty jest na wieloletnich doświadczeniach Stephana R. Coveya, uznanego autora bestsellerowych pozycji na temat przywództwa i rozwoju osobistego w świecie biznesu. Pomaga on uczniom nauczyć się, jak stać się samowystarczalnym, podejmować inicjatywę, planować z wyprzedzeniem, wyznaczać i śledzić cele, ustalać priorytety czasu, zarządzać emocjami, brać pod uwagę innych, wyrażać swój punkt widzenia przekonująco, rozwiązywać konflikty, znajdować kreatywne rozwiązania, cenić różnice i prowadzić zrównoważone życie.

Liceum ma być zatem miejscem wzrostu przyszłych liderów, którzy zakorzenią się w wartościach i zasadach, wynikających z antropologii chrześcijańskiej. – To wiąże się z kształtowaniem dobrych nawyków, od najprostszych jak punktualność, przez pracowitość, odpowiedzialność, aż po służbę innym. Realizacja tych celów i wartości ma sprawiać, że uczniowie naszego liceum po zakończeniu edukacji staną się naturalnymi liderami w środowiskach, w których będą funkcjonować. Ludźmi odważnymi, odpowiedzialnymi, znającymi swoje mocne i słabe strony, którzy nie będą obawiali się wyrażania własnego zdania, dążącymi do rozwoju i pracy nad sobą. A przede wszystkim osobami niezamykającymi się tylko i wyłącznie na siebie i swój świat – osobami, które będą chciały służyć innym – podkreśla W. Fijołek. To wszystko, dzięki współpracy z różnymi podmiotami, ma być poparte przykładem.

– Mamy bardzo wielu partnerów biznesowych, którzy odnieśli sukces i swoimi doświadczeniami będą dzielić się z uczniami – wyjaśnia Lidia Witkowska, jedna z założycielek liceum. Proponują program praktyk biznesowych, w czasie których uczniowie będą towarzyszyć wybranym pracownikom firmy w ich pracy. Kolejnym punktem jest coaching kariery, czyli aktywna pomoc ze strony szkoły w identyfikowaniu, odkrywaniu i planowaniu ścieżki kariery po zakończeniu liceum oraz tzw. meetingi, dzięki którym młodzież będzie mogła poznać praktyczne aspekty funkcjonowania konkretnych branż i firm. Columbus to indywidualne wsparcie każdego ucznia, który zostanie objęty opieką tutora, z którym będzie wspólnie pracował nad wyznaczaniem celów, zmianą nawyków, poszukiwań swoich życiowych pasji i talentów. Jak zaznacza L. Witkowska, szkoła będzie również miejscem rozwoju sportowego. – Przygotowaliśmy ciekawą ofertę, która obejmuje naukę żeglarstwa. Dysponujemy bazą tuż przy sopockiej marinie, co skłoniło nas do powołania Akademii Żeglarskiej. W jej ramach zaproponujemy młodym nawet 3-tygodniowe rejsy na żaglowcu STS „Fryderyk Chopin” – mówi.

W. Fijołek, dodając, że żeglarstwo uczy odpowiedzialności, wytrzymałości, umiejętności podejmowania szybkich decyzji, koleżeństwa, planowania strategicznego i współpracy. – To doskonały sposób na doskonalenie siebie. Chcielibyśmy, aby każdy uczeń, który opuszcza nasze mury, oprócz świetnie zdanego egzaminu maturalnego, do czego przygotuje go nasza kadra, zakończył naukę, posiadając także patent żeglarski – uśmiecha się. Rekrutacja już trwa. W szkole planowane jest utworzenie 2 klas polskojęzycznych, a także jednej dla uczniów zagranicznych. Więcej informacji można znaleźć na: liceumcolumbus.pl.