Dzieci wójta Radtkego

Piotr Piotrowski

|

Gość Gdański 49/2021

publikacja 09.12.2021 00:00

Najstarszy gdyński chór „Symfonia” świętuje 90. rocznicę powstania. Muzycy na 19 grudnia we franciszkańskim kościele pw. św. Antoniego zaplanowali urodzinową fetę i ucztę dla melomanów.

Archiwalne zdjęcie z koncertu w Warszawie, czerwiec 1936 rok. Archiwalne zdjęcie z koncertu w Warszawie, czerwiec 1936 rok.
Archiwum prywatne

Mieszany chór „Symfonia” to legenda Gdyni. Zespół jest najstarszym gdyńskim zespołem śpiewaczym. Powstał w 1930 roku z inicjatywy grona wybitnych przedstawicieli inteligencji, społeczników i entuzjastów śpiewu chóralnego. Na czele muzyków stanął wtedy ks. kan. Teodor Turzyński, proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Gdyni. Działo się to w czwartym roku nadania praw miejskich Gdyni, a spleciony z dziejami miasta zespół odegrał, a wręcz wyśpiewał, szczególną rolę w historii swojej miejscowości. Panująca w Polsce i na świecie pandemia nie pozwoliła świętować jubileuszu chóru w listopadzie 2020 roku, kiedy przypadała kalendarzowa rocznica powstania zespołu. – Chcąc nie chcąc musieliśmy przenieść uroczystości na kolejny rok. Organizacja jubileuszu w tym trudnym czasie to wielkie wyzwanie dla zarządu chóru, dyrygenta i chórzystów – mówi Danuta Bałamucka, prezes chóru „Symfonia”.

Wzrastanie

Muzycy od początku swojej działalności wysoko postawili sobie organizacyjną i merytoryczną poprzeczkę. W pierwszych latach działalności chór pozostawał pod wpływem wybitnego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Mistrz wielokrotnie dyrygował zespołem i utrzymywał z nim bliskie kontakty. Dzięki współpracy z kompozytorem „Symfonia” stała się znana w ówczesnej Polsce, koncertując nie tylko w swoim rodzinnym mieście, ale też w odległych zakątkach II Rzeczypospolitej. Przerwana wybuchem II wojny światowej praca zespołu, uwieńczona wieloma sukcesami, została wznowiona po wyzwoleniu Gdyni w kwietniu 1945 roku. Od 1947 roku siedzibą chóru jest franciszkański kościół pw. św. Antoniego na Wzgórzu św. Maksymiliana. Najcenniejszą pamiątką historii zespołu jest jego kronika. Wśród wpisów wielu znamienitych osób szczególnie ważne są słowa napisane przez Jana Radtkego, pierwszego wójta Gdyni, opatrzone datą 3 listopada 1935 roku. Zapisał on: „Jako chrzestny waszego sztandaru, życzę Towarzyszom Chóru Symfonia, żeby chór zwiększył się liczbowo na chwałę Boga i dobry Ojczyzny”. Kronika będzie eksponowana podczas koncertu chóru w czasie uroczystości jubileuszowych. Chór świętujący 90-lecie swej działalności to także muzycy. Najdłuższy staż śpiewaczy w „Symfonii” – 54 lata – ma Jerzy Kwaśniewski, 92-latek. Ze względu na stan zdrowia pan Jerzy nie śpiewa od 2013 roku. Wśród aktywnych śpiewaczek jest Elżbieta Piedziewicz, która w „Symfonii” śpiewa od 52 lat. Najstarszą żyjącą chórzystką jest 88-letnia Elżbieta Sochoń, a Teresa Taranda licząca 86 lat nadal śpiewa w chórze.

Ludzie

– Nasz chór to zespół amatorski, 35-osobowa grupa miłośników śpiewu chóralnego, z wieloletnią praktyką śpiewaczą. Niektórzy z nas mają wykształcenie muzyczne, inni reprezentują najróżniejsze profesje. Nasza „Symfonia” składa się głównie z mieszkańców Gdyni. Towarzyszymy naszemu miastu w tworzeniu historii – mówi prezes Bałamucka. Chór „Symfonia” uczestniczył w ponad 750 koncertach, konkursach i festiwalach w kraju i za granicą. Zdobył wiele nagród, dyplomów i wyróżnień. W 1985 roku chór odbył 3-tygodniowe tournée koncertowe po Włoszech. Muzycy mieli zaszczyt śpiewać podczas Mszy św. koncelebrowanej przez Jana Pawła II w Castel Gandolfo. Zespół koncertował kilkakrotnie w Niemczech, na Litwie, na Łotwie, w Rosji. – Oprócz koncertów, konkursów, czy festiwali jesteśmy zapraszani do oprawy muzycznej różnych uroczystości, zarówno kościelnych, jak i świeckich. Zespół wielokrotnie realizował nagrania dla Polskiego Radia i angażował się do oprawy muzycznej w radiowych Mszach św. „Dla tych, co na morzu” w kościele św. Elżbiety w Gdańsku – dodaje D. Bałamucka.

Chór „Symfonia” jest członkiem Oddziału Gdańskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Od stycznia 2009 r. do chwili obecnej dyrygentem chóru jest Bogna Swiłło – absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie skrzypiec i dyrygentury chóralnej prof. Marka Rocławskiego. Za zasługi w krzewieniu kultury muzycznej i długoletnią działalność chór został odznaczony przez Zarząd Główny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie. Miasto Gdynia uhonorowało chór przyznając mu w 1986 roku medal „Za Zasługi”. Za działalność na rzecz Kościoła otrzymał w 2012 roku odznaczenie „Pro Ecclesia et Populo”, przyznane przez archidiecezję gdańską. – Śpiewam od wielu, wielu lat, ale śpiewanie i kierowanie tak zacnym chórem jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Chciałabym podziękować wszystkim osobom związanym z zespołem za profesjonalizm, trud, poświęcenie w prowadzeniu chóru oraz za ogrom pracy. Dziękuję też ojcom i braciom franciszkanom za wsparcie dla nas, od ponad 74 lat – mówi prezes chóru. Uroczysta Msza św. w intencji chóru zostanie odprawiona 19 grudnia o godz. 13 we franciszkańskiej świątyni w Gdyni. O godz. 14 jubilaci rozpoczną urodzinowy koncert.