Małżeńskie koło ratunkowe

Piotr Piotrowski

|

Gość Gdański 6/2022

publikacja 10.02.2022 00:00

– Gdy małżonkowie trwają w kryzysie i wypróbowali już wszystkie sposoby albo wstydzą się szukać pomocy, pozostajemy my. Nie jesteśmy plastrem na krwawiącą ranę, ale miejscem jej oczyszczenia – mówi Mirosława Pakur z gdańskiego ogniska Sychar.

Grupy z Gdańska i Gdyni zapraszają po pomoc żony i mężów. Grupy z Gdańska i Gdyni zapraszają po pomoc żony i mężów.
Urszula Rogólska /Foto Gość

Praca Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar” to droga pod prąd. W wielu sytuacjach małżonkowie, gdy trafiają do niej, z reguły nie są już ze sobą. W separacji, rozwiedzeni, ale przede wszystkim w różnych fazach głębokiego małżeńskiego kryzysu.

Przychodzą sami lub z partnerami. Po ratunek. I znajdują go.

Wspólnota Sychar to ogólnopolski ruch, który powstawał kilkanaście lat temu. Jest odpowiedzią ludzi związanych z Kościołem na problemy wielu sakramentalnych małżeństw. Idea wyszła od świeckich, którzy potrzebowali pomocy. Szukali miejsca, gdzie mogliby się spotykać z ludźmi o podobnych problemach, wymieniać doświadczeniami i wzajemnie wspierać. Znaleźli je m.in. w kościele św. Barbary w Gdańsku i św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni.

– W Sycharze spotykają się osoby, które na nowo odkrywają piękno sakramentalnego małżeństwa i jego nierozerwalność. Są tu też małżeństwa, które przeżywają problemy z komunikacją, niewiernością czy niedojrzałością emocjonalną jednej ze stron. Są małżeństwa doświadczone przemocą w związku i uwikłane w uzależnienia. Są też porzuceni małżonkowie wierni od lat przysiędze małżeńskiej. Są małżonkowie, którzy poprzez doświadczenia innych odkrywają swoją rolę w kryzysie i poszukują rozwiązania – mówi M. Pakur, liderka gdańskiej wspólnoty.

W 2006 r. małżeństwo Mirki się rozpadło. Kiedy wyczerpała inne formy pomocy, trafiła w sieci na wspólnotę Sychar w Warszawie. Skontaktowała się z nią. – Kiedy poznałam tych ludzi postanowiłam, że będzie to mój sposób na życie. Czyli wierność przysiędze małżeńskiej. Pomimo wszystkich najtrudniejszych sytuacji. Kiedy powiedziałam, że nie jestem w stanie jeździć do Warszawy na spotkania, usłyszałam: „To załóż Sychar w Gdańsku” – wspomina liderka.

Przez lata przewinęły się przez gdańskie ognisko, spotykające się przy parafii św. Barbary, setki osób. Wiele po uzyskaniu pomocy odeszło, ale wiele też pozostało, by pomagać innym i wspierać w doświadczeniu trudnej drogi małżeństwa.

Potrzeba takich samych spotkań pojawiła się też w Gdyni. Tam idea, aby w parafii św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni powstała grupa Sychar, zrodziła się po rekolekcjach w 2016 r. Gośćmi spotkania byli wówczas przedstawiciele gdańskiego ogniska wraz z opiekunem duchowym ks. Piotrem Adamskim. Dziś gdyński Sychar spotyka się tam dwa razy w miesiącu. Jego opiekunem jest ks. Jacek Socha, a liderką Magdalena Miłkowska. – Na spotkanie może przyjść każdy, kto potrzebuje pomocy, zarówno z małżonkiem, jak też w pojedynkę. W ostatnim czasie widzę ogromny wzrost rozwodów. Przyczyn jest wiele: brak przykładu rodziców, którzy często sami są po rozwodzie i nie potrafią przekazać dzieciom, że małżeństwo może być trwałe; narastająca tendencja rozwodowa w społeczeństwie; brak formacji na etapie dzieciństwa i dojrzewania, a potem w trakcie trwania małżeństwa – mówi M. Miłkowska.

Spotkania Sychar to nie tylko modlitwa, adoracja, Msze św. i wsparcie grupy, a także warsztaty i rekolekcje. W Gdańsku jedną z form pracy są warsztaty „12 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej”. Jest to osobista i grupowa praca inspirowana tekstami biblijnymi.

Jak pielęgnować związek dwojga ludzi, aby nie doszło do rozwodu? Zdaniem Magdaleny w trudnej i odpowiedzialnej drodze małżeństwa ważne jest przede wszystkim duchowe prowadzenie. – W Kościele istnieją już pewne narzędzia, które są wsparciem dla małżonków. Są to m.in.: WTM Sychar, Domowy Kościół Ruchu Światło–Życie, Neokatechumenat, Szkoła Ewangelizacji Magnificat, które bazują na Piśmie Świętym i zapraszają Boga do swojego życia, do rodziny. W ramach spotkań wspólnoty posługują się narzędziami programowymi, takimi jak: „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”, „Akwila i Pryscylla”. Istnieją też rozbudowane kursy dla narzeczonych, których zadaniem jest przygotowanie w jakimś stopniu do zawarcia małżeństwa – mówi liderka z Gdyni. Zdaniem Mirki Pakur dla małżonków i narzeczonych ważne jest głębokie zrozumienie treści samej przysięgi małżeńskiej. I to, że dobrze wykorzystany kryzys może być prorozwojowy dla małżonków. – Mimo wszelkich trudności miłość małżeńska może być piękna – dodaje.

Spotkania ogniska Sychar w Gdańsku odbywają się w 1. piątek miesiąca. Wszelkie informacje na: gdansk-barbary.sychar.org. Natomiast gdyńskie ognisko spotyka się dwa razy w miesiącu. Szczegóły na: gdynia-mikolaja.sychar.org.