Czytaliście samego Chrystusa

Justyna Liptak

|

Gość Gdański 17/2022

publikacja 28.04.2022 00:00

Około 30 uczniów szkół średnich z całej archidiecezji zmagało się z Księgą Jeremiasza oraz Pierwszym i Drugim Listem św. Piotra.

Na chwilę przed rozpoczęciem części ustnej. W czerwonym swetrze zdobywca I miejsca Łukasz Sienkiewicz. Na chwilę przed rozpoczęciem części ustnej. W czerwonym swetrze zdobywca I miejsca Łukasz Sienkiewicz.
Justyna Liptak /Foto Gość

Byli to śmiałkowie, którzy zdecydowali się na uczestnictwo w 26. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Finał archidiecezjalny rozpoczął się Mszą św. w katedrze oliwskiej pod przewodnictwem bp. Wiesława Szlachetki.

– To bardzo trudny konkurs poświęcony Księdze Proroka Jeremiasza i listom św. Piotra. Cieszę się, że zmierzyliście się z tym trudnym tematem w trosce o duchowy rozwój, ale także by być bardziej autentycznymi świadkami Jezusa Chrystusa – mówił hierarcha. Podkreślił, że Księga Jeremiasza ma ogromną wartość teologiczną.

– Wyjaśnia pojęcie grzechu jako buntu przeciw Bogu. Przyczyn niewierności przymierzu, przyczyn formalizmu religijnego, bałwochwalstwa, braku miłosierdzia względem bliźnich prorok upatrywał w braku chęci poznania Boga. Zapowiadał nowe przymierze, w którym Bóg przyniesie odrodzenie nie tylko narodu wybranego, ale także włączy w to nowe przymierze obce narody. Twórcą nowego przymierza jest zapowiedziany Mesjasz, którym jest Jezus Chrystus, a my – przez chrzest i wiarę – staliśmy się ludem nowego przymierza, ludem odkupionym. Przez dzieło paschalne Jezusa Chrystusa, przez Jego krzyż i zmartwychwstanie już teraz należymy do Jego królestwa – wyjaśnił.

Dodał, że Pierwszy List św. Piotra zawiera słowa zachęty dla chrześcijan, którzy z powodu wyznawanej wiary i obyczajów spotykali się z brakiem akceptacji ze strony pogan. – W tej trudnej sytuacji wzorem dla chrześcijan jest Chrystus, który cierpliwie znosił wszelkie zniewagi podczas męki, za co został nagrodzony chwałą zmartwychwstania. W ten sposób stał się dla chrześcijan znakiem nadziei, że również i oni otrzymają od Boga nagrodę i zostaną wywyższeni. Zaś celem Drugiego Listu św. Piotra jest obrona wiary chrześcijańskiej przed wpływem tych, którzy chcieli usunąć z niej naukę o sądzie Bożym, a w konsekwencji chcieli ograniczyć odpowiedzialność za swoje postępowanie – podkreślił bp Szlachetka. – Cieszę się, że podjęliście trud głębszego poznania tych Pism, które należą do Księgi Bożego Słowa. Tego słowa, w którym jest życie wieczne. Jak mówi św. Hieronim: „Pismo Święte to Chrystus napisany” – zakończył.

Waldemar Jaroszewicz, przewodniczący oddziału gdańskiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, informuje, że w etapie szkolnym konkursu udział wzięło ok. 2 tys. uczniów z 20 szkół. Do finału zakwalifikowało się ok. 30 młodych. – Poza konkursem młodzi mogli uczestniczyć w Warsztatach Biblijnych online. Wzięło w nich udział ok. 500 osób z całej Polski. To wszystko po to, aby nie był to tylko konkurs, ale by licealiści mogli swoją wiedzę na temat Pisma Świętego pogłębić. To jest ten walor ewangelizacyjny całego przedsięwzięcia – wyjaśnia W. Jaroszewicz. Po Mszy św. przyszedł czas na część konkursową, złożoną z dwóch etapów – pisemnego, który wyłonił siedmiu laureatów, oraz ustnego. – Ten finał to zwieńczenie kilkumiesięcznej pracy. Zagadnienia do najprostszych nie należały, zwłaszcza w części ustnej, gdzie wymagane było pamięciowe opanowanie fragmentów. Młodzi zdecydowanie lepiej poradzili sobie z Listami św. Piotra – mówi ks. Piotr Libiszewski, przewodniczący komisji konkursowej.

Zaznacza również, że chociaż jury ostatecznie musiało wyłonić najlepszą trójkę, to każdy z młodych uczestników, na każdym etapie zmagań, jest zwycięzcą. – Każdemu należą się ogromne gratulacje, że wziął do ręki Pismo Święte i zaczął czytać – dodaje przewodniczący. Pierwsze miejsce przypadło Łukaszowi Sienkiewiczowi z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni. Przygotowywał się pod czujnym okiem katechetki Doroty Dźwig. – Najważniejszym elementem było czytanie Pisma Świętego w domu, razem z rodziną – podkreśla chłopak. Dodaje, że bardzo pomocne na etapie przygotowań były również Warsztaty Biblijne. – Pozwoliły poszerzyć wiedzę, co się przydało, gdyż finałowe pytania były bardzo trudne, ale cieszę się, że się udało. Ten konkurs to bardzo fajna i ciekawa przygoda – mówi zwycięzca.

Przyznaje, że po Biblię sięga na co dzień. – Pismo Święte uczy dobrych postaw. Jest takim drogowskazem do dobrego życia. Dla mnie jest to bardzo ważne, dlatego czytam je często. Bo staram się pogłębiać swoją wiarę – podkreśla Łukasz. Oprócz Łukasza na podium stanęli Michał Mrowicki oraz Anna Masternak. Finaliści będą reprezentować naszą archidiecezję w etapie ogólnopolskim, który odbędzie się 30 i 31 maja w Niepokalanowie.