Nowy rycerz w Wejherowie

red.

publikacja 17.08.2022 15:20

W liturgiczne wspomnienie bł. ks. Michała McGivneya, założyciela Zakonu Rycerzy Kolumba, w Wejherowie odbyła się ceremonia, w czasie której kolejny mężczyzna dołączył do Rady im. ks. Edmunda Roszczynialskiego.

Rada w Wejherowie powiększyła się o nowego rycerza. Rada w Wejherowie powiększyła się o nowego rycerza.
Archiwum prywatne

Od dwóch lat 13 sierpnia wspomina się liturgicznie bł. ks. M. McGivneya. We wszystkich miejscach świata Rycerze Kolumba biorą udział w Mszy św. i powierzają jego wstawiennictwu siebie, swoje rodziny i pełnione dzieła miłosierdzia.

Dzień liturgicznego wspomnienia jest także dobrą okazją do włączenia nowych braci do grona Rycerzy Kolumba. W tym roku dokonało się to w Radzie im. ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie, której kapelanem jest ks. prał. Tadeusz Reszka. W obecności Skarbnika Stanowego br. Jacka Pisza, podczas uroczystej ceremonii, do wspólnoty Rycerzy Kolumba został przyjęty kolejny mężczyzna. Po jej zakończeniu bracia wspólnie z wiernymi odmówili Różaniec, a następnie uczestniczyli we Mszy św. i nabożeństwie fatimskim z procesją.

Błogosławiony Michał McGivney żył w latach 1852-1890. Urodził się w rodzinie emigrantów irlandzkich jako pierwszy z trzynaściorga dzieci. Dorastając w trudnych warunkach społecznych, kształtował swoje serce do umiłowania Kościoła, rodziny i niesienia pomocy potrzebującym. Realizował te święte pragnienia jako kapłan, stawiając przede wszystkim na umacnianie wiary w świeckich członkach Kościoła. Wyprzedzając o wiek postanowienia Soboru Watykańskiego II, ks. Michał jako proboszcz powierzał odpowiedzialność za lokalną wspólnotę wszystkim swoim wiernym: zachęcał do współpracy i był otwarty na ich inicjatywy. Szukał pogubionych i towarzyszył tym, których dzisiaj nazywamy ludźmi z peryferii.

Najważniejszym przekonaniem duszpasterskim ks. McGivneya było ukazanie roli mężczyzny w budowaniu wiary rodziny i parafii. Dlatego w lutym 1882 roku założył pierwszą wspólnotę katolickich mężczyzn, nadając jej konkretny etos - zasady miłosierdzia, jedności i braterstwa, a także osadzając ją w społeczeństwie amerykańskim jako organizację służącą wychowywaniu dobrych katolickich obywateli. Te założenia oddaje przyjęta przez nich nazwa: Zakon Rycerzy Kolumba. Więcej o życiu i działalności bł. ks. Michała McGivneya, a także o cudach za jego wstawiennictwem można dowiedzieć się TUTAJ.

Obecnie Zakon Rycerzy Kolumba liczy ponad dwa miliony mężczyzn na całym świecie, w tym wielu kapłanów i biskupów. W Polsce jest ponad siedem tysięcy braci, zaś w naszej archidiecezji blisko trzystu. W ogromnej większości to mężowie i ojcowie, którzy prowadzą swoje rodziny do Chrystusa i na nim budują swoją katolicką tożsamość w świecie walki i antywartości. Duchowi synowie ks. McGivneya udzielają się w ewangelizacji parafii i niesieniu pomocy potrzebującym, a działając w braterskiej jedności, są w stanie dokonać wiele dobra i zainspirować wielu do odważnego i świadomego przeżywania swojej wiary przez modlitwę i dobre uczynki.

Aby zostać Rycerzem Kolumba, trzeba być mężczyzną, mieć ukończone 18 lat i być praktykującym katolikiem w łączności ze Stolicą Apostolską. Zgłaszać się można poprzez stronę internetową lub u ks. Krystiana Wilczyńskiego, archidiecezjalnego kapelana duszpasterstwa Rycerzy Kolumba.