Historia archidiecezji gdańskiej

publikacja 06.04.2011 14:43

Diecezja gdańska została erygowana na terenie administracji apostolskiej Wolnego Miasta Gdańska 30 grudnia 1925 roku. Od 25 marca 1992 roku jest archidiecezją i siedzibą metropolii gdańskiej. Należą do niej diecezje pelplińska i toruńska.

Katedra Oliwska Katedra Oliwska
ks. Rafał Starkowicz/GN

Kalendarium

 • 21.04.1922 - utworzenie administracji apostolskiej w Wolnym Mieście Gdańsku

 • 30.12.1925 - erygowanie diecezji gdańskiej,
 • 03.01.1926 - ustanowienie pocysterskiego kościoła Trójcy Świętej katedrą biskupa gdańskiego,

 • 25.04.1928 - nadanie kościołowi św. Mikołaja w Gdańsku tytułu bazyliki mniejszej,

 • 10-12.12.1935 - Pierwszy Synod Gdański w Katedrze Oliwskiej,

 • 13.06.1938 - rezygnacja biskupa Edwarda O'Rourke,
 • 1939-1945 - rządy biskupa Karola Marii Spletta, przypadające w większości na czasy II wojny światowej, podczas której zamordowanych zostało 11 kapłanów gdańskich, w tym 7 księży polskich, a zniszczeniu uległa większość gdańskich świątyń,

 • 1946 - proces pokazowy biskupa Karola Spletta, w wyniku którego został skazany na 8 lat więzienia,
 • 15.08.1945 - ustanowienie ks. infułata Andrzeja Wronki administratorem apostolskim diecezji chełmińskiej i gdańskiej,

 • 26.01.1951 - usunięcie administratora apostolskiego z Gdańska i wybór wikariusz kapitulnego w osobie ks. Jana Cymanowskiego,
 • 1956 - przywrócenie do kultu części kościoła NMP w Gdańsku,

 • 08.1.1956 - przyjęcie diecezji gdańskiej przez biskupa Edmunda Nowickiego jako koadiutora sedi datus,
 • 1957 - poświęcenie kościoła NMP w Gdańsku i przywrócenie w całości do kultu,

 • 27.10.1957 - utworzenie biskupiego Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie, obecnie Gdańskiego Seminarium Duchownego,
 • 1960 - Pierwsze nawiedzenie diecezji gdańskiej przez Cudowny Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej,

 • 1963-1964 - udział biskupów gdańskich w Soborze Watykańskim II,
 • 07.03.1964 - mianowanie biskupa Edmunda Nowickiego biskupem gdańskim (po śmierci biskupa Karola Marii Spletta 05.03.1964r.),

 • 20.11.1965 - nadanie kościołowi NMP w Gdańsku tytułu bazyliki mniejszej,
 • 1973 - Drugi Synod Gdański w Katedrze Oliwskiej,

 • 1976 - nadanie Katedrze Oliwskiej tytułu bazyliki mniejszej,
 • 01.11.1976 - wznowienie biskupiego Sądu w Gdańsku,

 • 19.09.1978 - ustanowienie Kapituły Katedralnej Gdańskiej,
 • 26.08.1982 - diecezjalne uroczystości zawierzenia Kościoła i Ojczyzny Matce Bożej w 600-lecie obecności Cudownego Obrazu na Jasnej Górze,

 • 31 grudnia 1984 - po śmierci biskupa Lecha Kaczmarka biskupem gdańskim został mianowany bp Tadeusz Gocłowski
 • 22.10.1986 - ustanowienie Bazyliki Mariackiej w Gdańsku konkatedralną,

 • 10-11.06.1987 - wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Gdańsku; koronacja obrazu Matki Boskiej Trąbkowskiej podczas Mszy papieskiej dla ludzi pracy na Zaspie,
 • 1987-1988 - Drugie nawiedzenie diecezji gdańskiej przez Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej,

 • 1989 - Konferencja Episkopatu Polski w Gdańsku Oliwie w 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej,
 • 1991 - nadanie kościołowi św. Brygidy tytułu bazyliki mniejszej z okazji 600-lecia kanonizacji św. Brygidy,

 • 25.03.1992 - ustanowienie metropolii gdańskiej i podniesienie diecezji gdańskiej do rangi archidiecezji.
 • 5.06.1999 - papież Jan Paweł II w Archidiecezji Gdańskiej. Msza święta na hipodromie w Sopocie

 • 2001-2006 - Peregrynacja Obrazu Chrystusa Miłosiernego
 • 2007 - obchody jubileuszu pięćdziesięciolecia Gdańskiego Seminarium Duchownego

 • 17.04.2008 - papież Benedykt XVI mianuje nowym metropolitą gdańskim abpa Sławoja Leszka Głódzia