Poezja niedzisiejsza

‒ Staram się dorosnąć do wierszy Kazimierza Nowosielskiego ‒ twierdzi Marianna Gernik. Czytanie ich jest dla mnie spotkaniem z ogromną wrażliwością i drogowskazem, jak dobrze żyć. W codziennym hałasie współczesnego, konsumpcyjnego świata, obcowanie z tymi skromnymi w formie, a bogatymi w treść utworami, pozwala złapać oddech ‒ przekonuje.

2 października o godzinie 18 w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku odbyło się spotkanie z Kazimierzem Nowosielskim ‒ poetą, historykiem literatury, krytykiem literackim, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego. Autor promował swoją jedenastą, nie licząc trzech tomów wyborów wierszy, książkę poetycką.

By zrozumieć przekaz „Okna od północy”, należy zastanowić się nad zdaniem z listu Cypriana Kamila Norwida, które Nowosielski cytuje na początku swojej książki: „Obywatelską i miłości rzecz robię”. Autor pyta o życie we wspólnocie. Kim w niej jestem? W którym miejscu się znajduję? Co ona mi dała? Co jestem jej winien? Namyśla się również nad kondycją cywilizacji łacińskiej, w obrębie której funkcjonują on, jego sąsiedzi ‒ mieszkańcy jednego z gdańskich bloków, czy pijaczkowie, całe dnie przesiadujący przed sklepem monopolowym. Słowem wszyscy ci, których obserwuje z tytułowego okna swojego pokoju.

W jednym z utworów poeta samookreśla swoją twórczość jako „niedzisiejszą”. ‒ Ta jej anachroniczność może być odtrutką na mizdrzącą się do nas, banalną nowoczesność ‒ wyjaśnia . W „Oknie od północy” znajdziemy wspomnienie rodzinnego domu autora i lokalnych tradycji Kujaw, z których pochodzi, nawoływanie do odpowiedzialności za Polskę, refleksję nad dzisiejszym człowiekiem, który nierzadko ma trudność w zdefiniowaniu kim tak naprawdę jest.  Z wierszy Kazimierza Nowosielskiego wypływa wniosek o potrzebie życia zgodnie z etyką chrześcijańską, będącą w kontrze do moralności współczesnego świata. ‒ Jak żyć w atmosferze agresywnej komunikacji? ‒ zdaje się pytać w jednym z utworów poeta i od razu odpowiada ‒ zachować zdolność do wyciszenia, dystansowania się, poprzez odniesienie do tego co wieczne, transcendentalne. 

Spotkanie z Kazimierzem Nowosielskim zorganizowało Nadbałtyckie Centrum Kultury i wydawnictwo „ Bernardinum”. Gościnnie, na fortepianie zagrał przyjaciel autora, Bogusław Grabowski.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..