Nowy numer 47/2023 Archiwum

Nowy biskup w Pelplinie

Papieski dekret powołujący dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej – Ryszarda Kasynę na urząd ordynariusza diecezji pelplińskiej odczytał abp Sławoj Leszek Głódź.

– Biskup Ryszard to człowiek wyrozumiały, a jednocześnie wymagający. Wymaga jednak przede wszystkim od siebie – mówi jeden z najbliższych współpracowników bp. Ryszarda z Trybunału Metropolitalnego. – Jest niezwykle otwarty w kontaktach z kapłanami i wiernymi. On stara się odpowiadać na wszelkie problemy życiowe napotkanych ludzi. Gotowy o każdej porze dnia i nocy. Jest niezwykle kompetentny. Posiada ogromną wiedzę. Zawsze na pierwszym miejscu stawia dobro Kościoła, rozumianego jako wspólnota – kontynuuje.

Bp Ryszard urodził się 28 września 1957 r. w Nowym Stawie, w parafii św. Mateusza należącej do ówczesnej diecezji gdańskiej, z rodziców Irmgardy i Franciszka, jako jeden z czworga rodzeństwa. Po maturze o profilu matematyczno-fizycznym złożonej w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku w latach 1976–1982 studiował w Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku-Oliwie. 24 stycznia 1982 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Lecha Kaczmarka. Od 3 lutego 1982 r. był wikariuszem i katechetą ówczesnej parafii Ducha Świętego przy Kaplicy Królewskiej – w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, gdzie podejmował posługę także podczas studiów. 1 września 1985 r. został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Tam też odbył Studium Rotalne. 24 czerwca 1991 r. obronił w Rzymie rozprawę doktorską „Le Indulgenze nella nuova Legislazione Canonica”. Został Doktorem Obojga Praw i Adwokatem Roty Rzymskiej. Od 1 lutego 1993 r. pełnił funkcję wiceoficjała Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego, a 28 czerwca 1996 r. został mianowany wikariuszem sądowym, czyli oficjałem tegoż Trybunału. Otrzymał następujące godności kościelne: 24 kwietnia 1998 r. Kanonika Gremialnego Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej oraz 9 lipca 2001 r. Kapelana Jego Świątobliwości Jana Pawła II. 24 stycznia 2005 r. Ojciec Święty, bł. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej oraz biskupem tytularnym Dices (obecnie Tunezja). 2 kwietnia 2005 r. przyjął sakrę biskupią w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Jest prawdopodobnie ostatnim biskupem wyświęconym za życia bł. Jana Pawła II. 8 listopada 2005 r. otrzymał nominację na Prepozyta Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej, przejmując urząd po emerytowanym biskupie Zygmuncie Pawłowiczu. 25 stycznia 2010 r. został powołany przez Ojca Świętego na członka Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej. W Konferencji Episkopatu Polski zasiada w Komisji Prawnej, jest Krajowym Duszpasterzem Ludzi Morza.

'Wraz z całą archidiecezją gdańską w duchu radości i wdzięczności przyjąłem wiadomość przekazaną przez Nuncjaturę Apostolską w Polsce, iż Ojciec Święty Benedykt XVI mianował księdza biskupa Ryszarda Kasynę biskupem diecezji pelplińskiej" – pisze abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, w liście do wiernych, który będzie odczytany jutro w kościołach archidiecezji gdańskiej. – "Tym samym wyróżniona została archidiecezja gdańska, jej prezbiterium z którego pochodzi ksiądz biskup, seminarium duchowne którego jest absolwentem i wierni, którym posługiwał od trzydziestu lat jako kapłan i jako biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej od lat siedmiu. Nasza radość przeplata się jednak z żalem, iż z decyzją Ojca Świętego zakończyła się w archidiecezji gdańskiej gorliwa posługa biskupa Ryszarda, który odtąd obejmie rządy na bliskiej naszemu sercu stolicy biskupiej w Pelplinie. Jak wiadomo diecezja pelplińska od siedmiu miesięcy czekała na nowego pasterza, kiedy to nagle odszedł do Pana pierwszy jej ordynariusz śp. bp Jan Bernard Szlaga" – pisze arcybiskup.

Ingres biskupa Kasyny do katedry pelplińskiej odbędzie się 8 grudnia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama