Stop atakom na rodzinę i małżeństwo

‒ Uważamy, że sytuacja wymaga jednoznacznego, publicznego opowiedzenia się w obronie małżeństwa i rodziny, czyli sprawy najważniejszej. Występując razem, jesteśmy silniejsi ‒ mówi Ewa Kowalewska z Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia.

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia z Gdańska wystosował 4 lutego „Apel o zaprzestanie ataków na małżeństwo i rodzinę” do przedstawicieli pomorskich organizacji. 

„Z najwyższym niepokojem obserwujemy nasilające się ostatnio destrukcyjne działania skierowane przeciwko rodzinie, które są sprzeczne z deklaracjami o jej wspieraniu, a nawet ogłoszeniu roku 2013 Rokiem Rodziny. W grudniu 2012 r. rząd podpisał Konwencję Rady Europy o Przeciwdziałaniu Przemocy wobec Kobiet, która pod tym nośnym i społecznie akceptowanym hasłem ukrywa rzeczywisty cel, jakim jest oparta na ideologii gender walka z tradycyjnym małżeństwem, rodziną i wychowaniem dzieci. Od kilku tygodni prowadzona jest intensywna propaganda na rzecz wprowadzenia związków partnerskich. Zmierza ona do zakwestionowania ładu społecznego poprzez zmarginalizowanie trwałego małżeństwa i opierającej się na nim rodziny” ‒ możemy przeczytać na stronie internetowej KPLŻ.

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia oczekuje od rządu przygotowania Narodowego Programu Polityki Rodzinnej, który powinien być ponadpartyjny i przedyskutowany z rodzinami i organizacjami prorodzinnymi, a oprócz diagnozy zawierać konkretne działania państwa i samorządu na rzecz wzmocnienia rodzin.

Jak mówi Antoni Szymański, członek Zarządu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, apel podpisało już ponad 200 organizacji społecznych i 10 tys. osób.

Akcja wciąż trwa. Apel mogą podpisać reprezentanci organizacji społecznych lub osoby prywatne. Jeden adres e-mailowy można użyć tylko raz. Zbieranie podpisów koordynuje Fundacja Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, która gwarantuje bezpieczeństwo przekazu informacji.

Treść apelu na stronie: http://www.hli.org.pl/drupal/pl/apel

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..