Nowy numer 23/2023 Archiwum

Tańsze śmieci w Gdańsku

56 groszy zamiast 66 groszy za m. kw. w przypadku gospodarstw segregujących śmieci i 72 grosze zamiast 88 groszy za m. kw. dla niesegregujących.

Nowe propozycje stawek opłaty śmieciowej w Gdańsku wynikają z korzystnych dla miasta ofert w przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Jak podaje biuro prasowe gdańskiego magistratu, inne propozycje poprawek do już podjętych uchwał to zmiana sposobu rozliczania produkowanych odpadów komunalnych z lokali użytkowych – nie według norm, ale deklaracji o realnie produkowanych odpadach. A także możliwość stosowania worków na odpady tzw. mokre (biodegradowalne), które w początkowej fazie działania systemu zapewniać będzie zarządca systemu.

W Gdyni obowiązujące stawki wynoszą: 19 zł za lokal mieszkalny do 40 m kw., (28 zł przy braku segregacji), 32 zł za mieszkanie do 80 m kw. (48 zł) i 39 zł - gdy lokal przekracza 80 m kw. (58 zł).
Sopot przegłosował stawki „śmieciowe” kilka dni temu - 5 kwietnia. I tak wynosić one będą: za odpady segregowane - 0,52 zł miesięcznie za każdy rozpoczęty m kw. mieszkania lub domu, gdy jego powierzchnia nie przekracza 110 m kw., 0,10 zł miesięcznie dla części powierzchni przekraczającej 110 m kw. Dla odpadów zmieszanych - 0,78 zł miesięcznie za każdy rozpoczęty metr dla części nieprzekraczającej 110 m kw., 0,20 zł miesięcznie dla części powierzchni przekraczającej 110 m kw.

Roman Nowak, rzecznik wojewody pomorskiego, informuje, że wszystkie samorządy województwa pomorskiego przyjęły pakiet uchwał, do wdrożenia których zobowiązała je znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

I tak, przykładowo poza aglomeracją, zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Kolbudy od 1 lipca 2013 r., opłata za wywóz śmieci w tej gminie będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Radni ustalili również stawkę opłaty za wywóz śmieci: 12 zł od osoby miesięcznie w przypadku segregacji odpadów i 24 zł od osoby miesięcznie, gdy segregacja nie jest prowadzona. Wybierając metodę „osobową” radni przychylili się do wyników ankiet, które w tej sprawie wśród mieszkańców gminy przeprowadził Urząd Gminy w Kolbudach.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Quantcast