Rzecz o katolikach w Kaliningradzie

15 kwietnia o 18.00 w gdańskiej siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury odbędzie się spotkanie autorskie z ks. dr. Jerzym Steckiewiczem. Kapłan od 1991 roku pełni posługę wśród Polonii z Obwodu Kaliningradzkiego. Teraz przyjeżdża do Gdańska, by m.in. promować swoją książkę „Kościół katolicki w Obwodzie Kaliningradzkim 1945–2009”.

Kilka tygodni temu mieliśmy okazję rozmawiać z ks. Jerzym Steckiewiczem o jego posłudze wśród kaliningradzkiej Polonii. – Oni przyjechali po wojnie ze wszystkich zakątków ówczesnego Związku Radzieckiego. To był dla nich zupełnie obcy, nowy świat. Nie czuli związków z tą ziemią, ale przyszło im żyć w nowym miejscu. Dziś wciąż mówią po polsku, a najmłodsze pokolenie uczy się języka przodków w Centrum Kultury Polskiej – opowiadał wówczas ks. Steckiewicz.

– Obecnie w całym Obwodzie Kaliningradzkim są 24 parafie polskie; posługę w nich pełni ponad 20 księży. Niektórzy, tak jak ja, opiekują się dwiema parafiami naraz – mówi kapłan. Jak zapewnia, po okresie pewnego załamania teraz współpraca z władzami rosyjskimi układa się coraz lepiej.

Książka to wprawdzie naukowa praca o dzisiejszym Kościele w tamtym regionie, ale autor na wstępie wprowadza czytelnika w historię Kościoła katolickiego na terenie Sambii i w Rosji od XIII w. Praca opowiada m.in. o najtrudniejszych latach funkcjonowania Kościoła w Obwodzie Kaliningradzkim, o działalności charytatywnej i kontaktach z Kościołem prawosławnym.

Z pewnością jednak najciekawszym elementem spotkania w NCK będzie okazja do rozmowy z ks. Steckiewiczem i możliwość wysłuchania jego opowieści o regionie tak nam bliskim, a równocześnie niemal egzotycznym.

« 1 »