Uniknąć napięć przed kanonizacją

List abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego do prezydenta gdańska Pawła Adamowicza.

Gdańsk-Oliwa, 21 stycznia 2014 r.

 

Szanowny Panie Prezydencie. 

Mając na względzie dobro społeczności wiernych, z bólem i przykrością pragnę poinformować, że nie rozumiem braku decyzji o przestrzennym zagospodarowaniu budowy kościoła dla nowo powstałej parafii pw. bł. Jana Pawła II w Gdańsku-Łostowicach, mimo tylu starań i upływu czasu.

Pierwsze pismo w tej sprawie zostało skierowane w dniu 12 lipca 2011 r. Niestety, parafia do dziś nie doczekała się pozytywnej odpowiedzi. Przeciwnie, mnożono trudności natury architektonicznej, społecznej i politycznej, włącznie z dwukrotnym ogłaszaniem plebiscytu.

Nie chciałbym, aby w okresie przygotowań do uroczystości kanonizacji bł. Jana Pawła II (który odbył dwie pielgrzymki do Gdańska - w 1987 i 1999 r.) oczekiwanie na zatwierdzenie niniejszego projektu stało się przedmiotem jakiejkolwiek polemiki i niepotrzebnych napięć.

Dlatego, po konsultacji z Kolegium Konsultorów, Radą Kapłańską i Księżmi Dziekanami, powzięta została decyzja o wycofaniu z realizacji projektu Pana Inż. Wiesława Kupścia. Tym samym niniejszą decyzję należy uważać za definitywną i ostateczną.

Nowy projekt świątyni zostanie przedstawiony w Urzędzie Miasta do akceptacji w stosownym czasie, zgodnie z obowiązującym prawem.

Łączę wyrazy szacunku,

+ Sławoj Leszek Głódż, Arcybiskup Metropolita Gdański

 

Więcej na temat budowy kościoła w Łostowicach w 11 numerze Gościa Gdańskiego.

« 1 »