Nowy numer 3/2021 Archiwum

Festiwal Filmowy w Gdyni: oto zwycięzcy!

Znamy laureatów 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni! Za najlepszy film jury uznało produkcję "Bogowie" w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Za rolę profesora Zbigniewa Religi Tomasz Kot otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora.

Nagrodzony Złotym Lwem film "Bogowie" to opowieść o doktorze Zbigniewie Relidze, który w 1985 roku przeprowadził pierwszą w Polsce udaną transplantację serca, otwierając zarazem program transplantacji tego narządu.

Opowieść rozpoczyna się w latach 80., kiedy Religa jako młody, ambitny stażysta wraca z praktyki w USA i próbuje zastosować w Polsce to, czego tam się nauczył. Napotyka jednak bariery starszych lekarzy, którzy blokują rozwój nowoczesnej transplantologii.

Do konkursu zakwalifikowało się w sumie 13 filmów, w tym sześć premier i trzy debiuty. Tegoroczną edycję otworzył pokaz zrekonstruowanej i skróconej o dwie godziny wersji „Potopu” Jerzego Hoffmana.

Jury przewodził Ryszard Bugajski (reżyser „Przesłuchania”). Uroczystość poprowadziła Grażyna Torbicka. Motywem przewodnim wieczoru były kompozycje zmarłego w tym roku Wojciecha Kilara.  

Pełna lista nagrodzonych w konkursie głównym:

Złote Lwy - na­gro­da głów­na: "Bo­go­wie", reż. Łu­kasz Pal­kow­ski, prod. Piotr Woź­niak-Sta­rak

Srebr­ne Lwy: "Pod Moc­nym Anio­łem", reż. Woj­ciech Sma­rzow­ski, prod. Jacek Rze­hak

Na­gro­da spe­cjal­na Jury "za od­wa­gę pod­ję­cia trud­nych te­ma­tów": "Oby­wa­tel", reż. Jerzy Stuhr

Głów­na rola męska: To­masz Kot, "Bo­go­wie"

Głów­na rola ko­bie­ca: Zofia Wi­chłacz, "Mia­sto 44"

Naj­lep­szy re­ży­ser: Wła­dy­sław Pa­si­kow­ski, "Jack Strong"

Naj­lep­szy sce­na­riusz: Krzysz­tof Rak, "Bo­go­wie"

De­biut re­ży­ser­ski: Krzysz­tof Sko­niecz­ny, "Hard­kor Disko"

Męski de­biut ak­tor­ski: Se­ba­stian Fa­bi­jań­ski, "Je­zio­rak" i "Mia­sto 44"

Ko­bie­cy de­biut ak­tor­ski: Ja­śmi­na Polak, "Hard­kor Disko"

Dru­go­pla­no­wa rola ko­bie­ca: Elena Ba­ben­ko, "Fo­to­graf"

Dru­go­pla­no­wa rola męska: Dawid Ogrod­nik, "Obiet­ni­ca"

Zdję­cia: Kac­per Fer­tacz, "Hard­kor Disko"

Mu­zy­ka: Mi­ko­łaj Trza­ska, "Pod Moc­nym Anio­łem"

Sce­no­gra­fia: Woj­ciech Żo­ga­ła, "Bo­go­wie"

Dźwięk: Bar­tosz Put­kie­wicz, "Mia­sto 44"

Na­gro­da Pu­blicz­no­ści w Sek­cji Inne Spoj­rze­nie: "Pol­skie gówno", reż. Grze­gorz Jan­kow­ski

Mon­taż: Paweł La­skow­ski, "Pod Moc­nym Anio­łem"

Cha­rak­te­ry­za­cja: Agniesz­ka Ho­do­wa­na i Aneta Brzo­zow­ska, "Bo­go­wie"

Ko­stiu­my: Mał­go­rza­ta Brasz­ka i Mi­chał Ko­ra­lew­ski, "Jack Strong"

Efek­ty spe­cjal­ne: Vita Kom­rzy, "Mia­sto 44"

Bursz­ty­no­we Lwy: Syl­we­ster Chę­ciń­ski

« 1 »

Zobacz także

Dyskusja zakończona.

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Zamieszczone przez internautów komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama