Wciąż za mało

25 listopada w Szkole Wyższej Ateneum w Gdańsku odbyła się kolejna debata społeczna, której tym razem tematem była polityka prorodzinna w województwie pomorskim. Jaka ona jest? Czy w ogóle ma miejsce? Czy jest wystarczająca?

Na te pytania próbowali odpowiedzieć dyskutanci, reprezentujący dwie strony - za i przeciw. Zasadą debat oksfordzkich (od nazwy Uniwersytetu w Oksfordzie) jest, że dyskusja, nawet najbardziej burzliwa, odbywa się w atmosferze życzliwości. Nie wolno obrażać ani wyśmiewać zdania przeciwnika. Mimo trudnego tematu dyskusja przebiegła w spokojnej atmosferze.

Rozmówcy w dużej większości twierdzili, że dotąd nie było mowy o spójnej polityce rodzinnej w ramach województwa. Każda gmina prowadziła swój program osobno. Efekty tych działań są niewystarczające. Światłem w tunelu jest ogłoszony 27 października "Wojewódzki program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2014-2020", który po raz pierwszy we właściwy sposób diagnozuje sytuację społeczną rodzin, szczególnie wielodzietnych i wskazuje na możliwości działań w celu poprawy tego stanu.

Więcej w Gościu Gdańskim 49/2014.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..