Nowy numer 39/2023 Archiwum

Męka przeżywana na nowo

Kolejne kaplice są rozmieszczone w takiej samej odległości, mierzonej w krokach, jak ta w Ziemi Świętej. A pod każdą z nich rozsypano garść ziemi ze Świętego Miasta.

Już na początku XV w. w Europie zaczęto budować kalwarie. Powstawały małe kościoły lub kaplice, nierzadko położone na wzgórzach. Pielgrzymi odwiedzający te miejsca mogli uzyskać odpusty związane z nawiedzeniem miejsc świętych, a jednocześnie podjąć trud przejścia ostatniej drogi Chrystusa. Tak powstała również wybudowana przez Jakuba Wejhera w połowie XVII w. Kalwaria Wejherowska. Fundator zadbał, by jego dzieło miało rzeczywisty związek z Jerozolimą. Stąd kolejne kaplice wyobrażające stacje Drogi Krzyżowej zostały rozmieszczone w takiej samej odległości, mierzonej w krokach, jak w rzeczywistości. A pod każdą z nich rozsypano garść ziemi przywiezionej ze Świętego Miasta.

Okolicznym wzgórzom nadano symboliczne nazwy. Spacerując po nich możemy wejść na Górę Oliwną, Syjon, Golgotę. Przepływająca nieopodal rzeka to Cedron. W tej scenerii od 2001 roku odbywają się Wejherowskie Misteria Męki Pańskiej. Na inscenizacje połączone z Drogą Krzyżową tłumnie przybywają pielgrzymi z najodleglejszych zakątków regionu. Co roku jest ich tutaj ok. 6–7 tys. Aktorami w tym niezwykłym wydarzeniu są amatorzy ze stowarzyszenia Misterników Kaszubskich, którzy zapraszają w swoje szeregi wszystkich chętnych. Nad całością czuwa Wojciech Rybakowski, inicjator przedsięwzięcia. Przy każdej z kaplic odgrywane są sceny z Drogi Krzyżowej, z których najbardziej rozbudowane są pierwsza, rozpoczynająca misterium, z Chrystusem postawionym przed sądem Piłata, oraz kulminacyjne momenty, począwszy od obnażenia z szat. Dopełnieniem odgrywanych wydarzeń jest skomponowana przez Cezarego Paciorka muzyka do rozważań Tomasza Pohla inspirowanych Nowym Testamentem. Franciszkanie, kustosze kalwaryjskiego sanktuarium, wraz z Misternikami Kaszubskimi zapraszają 29.03 (Niedziela Palmowa) na uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy o godz. 10 pod Bramą Oliwską. Tego samego dnia o godz. 15 odbędzie się pierwsze dwugodzinne misterium Męki Pańskiej połączone z Drogą Krzyżową. Drugie odegrane zostanie w Wielki Piątek, 3.04, o godz. 10. Droga Krzyżowa i połączona z nią inscenizacja rozpoczynają się pod kaplicą Pałacu Piłata.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Quantcast