Nowy numer 39/2023 Archiwum

Mieszkańcy zdecydują

W niedziele 5 czerwca mieszkańcy z Matarni oraz Przymorza Wielkiego po raz pierwszy mogą wybrać swoich kandydatów do Rad Dzielnic.

– Mam nadzieję, że frekwencja dopisze i już niebawem będziemy mogli zwrócić się do naszych radnych z najbardziej palącymi problemami dotyczącymi dzielnicy – mówi pani Maria, gdańszczanka udająca się do jednego z lokali wyborczych na Przymorzu Wielkim.

Aby Rady Dzielnic powstały, zgłosić się musiało co najmniej 16 chętnych dla Matarni i 22 chętnych dla Przymorza Wielkiego. Ostatecznie Miejska Komisja ds Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku zarejestrowała: 27 kandydatów do Rady Dzielnicy Matarnia oraz 23 kandydatów do rady dzielnicy Przymorze Wielkie.

Uprawnieni do głosowania w wyborach do rad są mieszkańcy danej dzielnicy Gdańska, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz stale zamieszkują na terenie tej dzielnicy. Spis wyborców uprawnionych do głosowania sporządza się na podstawie rejestru wyborców.

Wyborcy zameldowani na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu. Wyborcy stale zamieszkujący w Gdańsku bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na obszarze określonej dzielnicy oraz zamieszkujący pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców na podstawie ich wniosków

Obywatele UE zamieszkujący stale na terenie danej dzielnicy Gdańska zostaną wpisani do spisu wyborców uprawnionych do głosowania, jeśli wpiszą się do rejestru wyborców miasta w tej dzielnicy.

Na Matarni zagłosować można w dwóch lokalach wyborczych: w Szkole Podstawowej nr 82 oraz w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 23.

Przymorze Wielkie daje możliwość głosowania w jednym z sześciu lokali: w Szkole Podstawowej nr 80, Szkole Podstawowej nr 76, Szkole Podstawowej nr 79, Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33, ZSZ nr 9 oraz Gimnazjum nr 19.

Głosować należy, stawiając znak X w kratce przy nazwisku jednego kandydata. Żeby rady powstały, w głosowaniu musi wziąć udział przynajmniej 5 proc. mieszkańców. – Przekroczenie tego minimalnego progu oznacza, że przyszła rada dysponować będzie budżetem wysokości czterech złotych w przeliczeniu na mieszkańca. Im frekwencja będzie wyższa, tym pieniędzy będzie więcej – na przykład przy frekwencji wynoszącej od czternastu do szesnastu procent będzie to już sześć złotych – informuje Michał Piotrowski z gdańskiego magistratu.

– Tradycyjnie gdański magistrat zapewnia możliwość dowozu do lokali wyborczych osobom niepełnosprawnym. Wszystkie zainteresowane osoby powinny w niedzielę 5 czerwca 2016 roku zadzwonić pod nr telefonu 58 323 62 06 w godzinach od 7.00 do 20.00, podając swój dokładny adres. Po przyjęciu zgłoszenia należy oczekiwać na samochód, który dowiezie wyborcę do lokalu wyborczego – dodaje M. Piotrowski.

Obecnie w Gdańsku swoje rady posiada 30 dzielnic. Bez rad pozostają jedynie dzielnice: Zaspa Rozstaje i Suchanino.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Quantcast