Działacze FMW z krzyżami

Prezydent Andrzej Duda odznaczył dawnych działaczy Federacji Młodzieży Walczącej. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał m.in. ks. Sławomir Czalej, były szef "Gościa Gdańskiego".

Federacja Młodzieży Walczącej była niezależną, podziemną organizacją młodzieżową działającą w konspiracji w okresie PRL.

FMW w Gdańsku rozpoczęła swoją działalność w październiku 1984 roku, kilka miesięcy po powstaniu organizacji FMW w Warszawie, i została utworzona przez grupę uczniów IX Liceum Ogólnokształcącego, skupioną wokół wydawanego przez nich pisma "Monit", jako Gdańska Federacja Młodzieży Walczącej. Nazwą tą posługiwała się do początku 1986 roku. Na przełomie października i listopada 1984 roku wydrukowano pierwszą ulotkę sygnowaną przez GFMW, informującą o zawiązaniu się organizacji. Wiosną 1985 r. do FMW przystąpiło równolegle działające środowisko Biuletynu Informacyjnego Szkół Zawodowych (BISZ).

Federacja Młodzieży Walczącej Region Gdańsk była niewątpliwie jednym z najlepiej zorganizowanych i najprężniej działających ośrodków FMW w Polsce. Na wielotorowe działania organizacji składały się: grupy samokształceniowe, biblioteka drugiego obiegu i archiwum, działalność wydawnicza i kolportażowa w zorganizowanej sieci kolportażu koleżeńskiego.

W ramach FMW działały także grupy wykonawcze, które prowadziły przede wszystkim działalność informacyjną i propagandową: malowanie napisów, rozklejanie plakatów i kolportaż ulotek, przygotowywanie i rozwieszanie transparentów (mecze piłkarskie, wybory i inne). Ponadto zajmowały się organizowaniem manifestacji ulicznych i happeningów.

- Odznaczenia, które otrzymaliśmy, podnoszą rangę naszej niezależnej aktywności i mówią wprost: nie była to żadna dziecinada, ale konkretne działanie wlewające nadzieję w serca Polaków. Trzeba pamiętać, że po wprowadzeniu stanu wojennego w społeczeństwie panował straszny marazm. Myśmy się temu marazmowi nie poddali - podkreśla ks. Czalej.


Order Odrodzenia Polski - Polonia Restituta - to drugie pod względem precedencji polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..