Nowy numer 09/2024 Archiwum

Jest zgoda na złączenie gdańskich muzeów

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję wstrzymującą połączenie muzeów II Wojny Światowej oraz Westerplatte i Wojny 1939.

Naczelny Sąd Administracyjny 5 kwietnia uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 stycznia 2017 r. i oddalił wniosek o wstrzymanie wykonania zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r. oraz utworzenia państwowej instytucji kultury - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Przypomnijmy, pierwsze rozporządzenie ministra kultury z września w sprawie połączenia placówek zakładało, że scalenie nastąpi 1 grudnia. Resort uzasadniał swoją decyzję względami "organizacyjnymi, finansowymi i merytorycznymi". "Obydwa muzea mają zbliżony profil działalności, a ich połączenie pozwoli zoptymalizować koszty przeznaczane z budżetu państwa na ich funkcjonowanie oraz zwiększyć potencjał rozwojowy, a tym samym wzmocnić ich pozycję na muzealnej mapie Polski i świata" - informowało ministerstwo.

Jednak na prośbę MIIWŚ, w którym trwały ostatnie prace budowlane i przygotowanie wystawy głównej, resort przesunął ten termin na 1 lutego.

Przed zaplanowanym na 1 lutego scaleniem Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał decyzję o wstrzymaniu połączenia obu placówek. Od tego postanowienia zażalenie do NSA złożył minister kultury. W środę Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie uchylił zaskarżone postanowienie, co otwiera drogę do łączenia muzeów. 

Po ogłoszeniu decyzji NSA resort kultury oświadczył: "Dzięki postanowieniu NSA decyzja ministra KiDN prof. Piotra Glińskiego z dn. 23 września 2016 r. o połączeniu Muzeum II WŚ i Muzeum Westerplatte Wojny Obronnej 1939 w jedno muzeum staje się możliwa do realizacji. Funkcjonowanie dwóch muzeów o podobnej tematyce i profilu na terenie jednego miasta nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych ani organizacyjnych. Połączenie obydwu placówek nastąpi niezwłocznie i oznaczać będzie wydatne zwiększenie ich potencjału".

- Musimy przyjąć orzeczenie NSA. Oznacza to, że otwiera się droga do połączenia muzeów. Będzie oznaczało to likwidację MIIWŚ poprzez wykreślenie placówki z rejestru. Zostanie też przerwana moja kadencja, która powinna trwać do końca roku 2019 - mówił z kolei prof. Paweł Machcewicz, dyrektor MIIWŚ, podczas konferencji prasowej. - Apeluję do ministra Piotra Glińskiego, aby nie wprowadzać zmian w wystawie muzeum. Wystawa kosztowała 55 mln zł, jest ona chroniona prawem autorskimi i nie można jej częściowo zmieniać - dodał.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama