Nowy numer 39/2023 Archiwum

Katolicy w akcji

O konieczności zjednoczenia działań katolików na rzecz kształtowania przestrzeni publicznej, przyczynach i celu I Kongresu Akcji Katolickiej oraz historii tej organizacji mówi Joanna Olbert, prezes AK AG.

Ks. Rafał Starkowicz: W najbliższą sobotę ma się odbyć pierwszy kongres Akcji Katolickiej AG. Co skłoniło Państwa do zorganizowania tego spotkania?

Joanna Olbert: Pierwszy Kongres Akcji Katolickiej AG organizowany jest z okazji dwóch przeżywanych w tym roku wydarzeń. Pierwsze to 1020. rocznica śmierci św. Wojciecha, patrona AK w Polsce, a zarazem patrona naszej archidiecezji. Drugie to rocznica 20-lecia AK na terenie AG. Dekret ustanawiający Akcję Katolicką w archidiecezji gdańskiej został wydany przez ówczesnego arcybiskupa gdańskiego w 1997 roku. W czasach komunizmu nasza organizacja nie mogła działać. Wcześniej jednak, gdy w 1930 roku kard. Hlond powołał AK w Polsce, stała się ona po włoskiej AK najprężniejszą w Europie. Niezwykłą aktywność organizacji należy upatrywać zarówno w staraniach kard. Hlonda, jak i ogromnemu zaangażowaniu świeckich.

Czym dzisiaj zajmuje się gdański oddział Akcji Katolickiej?

- Nasze pole działania określa statut. Jest ono bardzo szerokie. Obejmuje sferę kulturalną, edukacyjną, a także organizowanie przedsięwzięć, których celem jest pogłębienie wiary członków. W nasze działania wpisuje się także szeroko pojęta ewangelizacja. Włączamy się także w dzieła charytatywne, pracę z młodzieżą, organizujemy różne formy jej wypoczynku. Jesteśmy także organizatorem konkursu biblijnego, w którym bierze udział ponad 80 tys. młodych ludzi. W ubiegłym roku z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski chcieliśmy także przypomnieć zwyczaje, które zaniknęły w czasie komuny. Staraliśmy się popularyzować w naszych domach kropielniczki. W tym roku planujemy szeroką akcję przywracającą pamięć o zwyczajach chrześcijańskich, które panowały w domach. Począwszy od modlitwy przed posiłkiem, modlitwy przed podróżą, czy znaku krzyża czynionego przy rozpoczynaniu kolejnego bochenka chleba...

Czy te zewnętrzne znaki mogą wpłynąć na wzmocnienie wiary katolików?

- Chodzi o to, żeby człowiek spotykał Boga w codziennych sytuacjach życia. Chcemy, by chrześcijanie obudzili w sobie na nowo świadomość, że człowiekiem wierzącym jest się w każdym momencie. Temu także ma służyć przygotowywany przez nas kongres, który odbędzie się w przededniu wielkich uroczystości wojciechowych, jakie będziemy przeżywać w naszej archidiecezji. Hasłem kongresu są słowa kard. Hlonda "Strzec chrześcijańskiego znamienia tej ziemi". W jednym ze swoich pism napominał on wierzących: "Nie wolno nam uchylać się od rozprawy z pogaństwem. Trzeba mu się przeciwstawiać. W niczym nie wolno robić ustępstw pogaństwu i w żadnym wypadku w walce z nim nie wolno dawać za wygraną". Uważam, że te słowa są ponadczasowe. Listy pasterskie kard. Hlonda brzmią tak, jakby pisane były wczoraj.

Jakie tematy poruszane będą podczas sesji wykładowej?

- W kongresie wezmą udział wybitni polscy profesorowie teologii. Wśród nich wieloletni rektor KUL, ks. prof. Stanisław Wilk SDB , który przedstawi aktualność listu kard. Hlonda o św. Wojciechu. Drugim tematem będzie 100. rocznica Objawień Fatimskich, o czym opowie ks. dr Krzysztof Czapla SAC, dyr. ośrodka fatimskiego w Zakopanem. Ks. dr będzie mówił także o spotkaniu, które zgromadziło ponad milion wiernych w Częstochowie, gdzie kard. Hlond dokonała zawierzenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. O. prof. Jacek Salij OP powie o tym, jak my - współcześnie żyjący w Polsce katolicy - mamy bronić się przed wszechobecnym relatywizmem. Temat, który jest równocześnie hasłem kongresu omówi ks. prof. Tadeusz Guz. I wreszcie ostatni z prelegentów, ks prof. Tadeusz Borutka powie o zadaniach, jakie przed polskimi katolikami stawiał Jan Paweł II.

Dla kogo przeznaczony jest organizowany przez AK kongres?

- Kongres jest niewątpliwie okazją do formacji dla członków Akcji Katolickiej archidiecezji gdańskiej. Skierowany jest jednak przede wszystkim do wiernych archidiecezji. Zapraszamy na to wydarzenie wszystkich, którzy formują się w różnych wspólnotach w Kościele. To doskonała okazja do pogłębienia wiedzy, a jednocześnie - przy zachowaniu specyfiki wspólnot - możliwość, by wszyscy katolicy zanurzyli się w jednym nurcie Kościoła. Ten Kościół jest powszechny. Nie możemy zatem zamykać się w kręgu potrzeb własnej tylko wspólnoty oraz naszych drobnych tożsamości i identyfikacji. Jako ludzie wierzący musimy wychodzić poza granice naszych wspólnot. Przecież w przeróżnych wspólnotach działających w Kościele - na różne sposoby - realizujemy tę samą drogę. W jedności jest siła.

Jaką siłę ma Pani na myśli?

- Przed wojną Akcja Katolicka miała potężną moc oddziaływania. Chodzi o siłę podejmowanych działań w obronie wartości. Nauczanie kard. Hlonda i refleksja nad nim na pewno może nam w tym pomóc. Wyjście poza partykularne interesy swojej grupy, wspólnoty, czy nawet parafii, daje możliwość działania na szerszych wodach...

 

Program I Kongresu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej

22 kwietnia 2017 r. /sobota/

Katedra oliwska

9.30 - Msza Święta pod przewodnictwem JE Ks. Abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego;

Aula Jana Pawła II

11.00 - Otwarcie Kongresu - Joanna M. Olbert, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej AG i ks. Zbigniew Cichon, asystent kościelny DIAK AG. Słowo Urszuli Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce;

11.15 - Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB /Lublin/ - Aktualność przesłania sługi Bożego Augusta Hlonda w Liście Pasterskim "Na 950 lecie śmierci męczeńskiej św. Wojciecha";

11.50 - Ks. dr Krzysztof Czapla SAC /Zakopane/ - Niepokalane Serce Maryi ratunkiem dla Polski. Fatimska droga Prymasa Hlonda;

12.25 - Przerwa kawowa

12.50 - O. prof. dr hab. Jacek Salij OP /Warszawa/ - Katolicy wobec moralnego relatywizmu;

13.25 - Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz /Lublin/ - Strzec chrześcijańskie- go znamienia tej ziemi;

14.00 - Ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka /Bielsko Biała/ - "Idźcie i głoście". Zadania świeckich w dziele nowej ewangelizacji w świetle nauczania św. Jana Pawła II;

14.35 - Podsumowanie Kongresu. Dyskusja. Zakończenie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Quantcast