Nowy numer 21/2023 Archiwum

Adwokaci i radcy czekają

Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wyszedł z inicjatywą bezpłatnych porad prawnych nie tylko dla mieszkańców miasta, ale również dla turystów.

Zadaniem Gdańska, czyli miasta na prawach powiatu, jest zapewnienie punktów z bezpłatną pomocą prawną w ramach zadania zleconego przez administrację rządową – wyjaśnia Sylwia Ressel z gdańskiego MOPR. W mieście taka pomoc działa z powodzeniem od 2016 roku. W tym roku nieodpłatnie porady można zasięgnąć aż w 18 punktach w różnych dzielnicach. Najwięcej, bo aż 9, ulokowanych w jednym miejscu, prowadzi MOPR, a kolejne obsługują różne organizacje pozarządowe. Gdański MOPR zachęca mieszkańców do korzystania z bezpłatnych porad prawnych, świadczonych m.in. przez radców prawnych oraz adwokatów.

– Zainteresowanie inicjatywą jest naprawdę duże. W samym czerwcu liczba porad była bliska tysiąca – podkreśla S. Ressel. W tym roku wsparcie mogą otrzymać również turyści odwiedzający miasto. Jest tylko jeden warunek – muszą spełniać kryteria ustawowe, uprawniające do tego rodzaju pomocy, które dotyczą również gdańszczan. – Po poradę mogą zgłaszać się posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny lub te osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o poradę przyznano świadczenie z pomocy społecznej i jednocześnie nie wydano w tym okresie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Radcy i adwokaci udzielą także wsparcia osobom do 26 lat i po ukończeniu 65 lat, posiadaczom ważnej legitymacji weterana i weterana poszkodowanego, kombatantom oraz będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także kobietom w ciąży – wylicza S. Ressel.

Po poradę zgłosić się mogą również osoby, które poniosły straty bądź są zagrożone w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy czy awarii technicznej. – Ten punkt może być szczególnie ważny dla turystów – podkreśla S. Ressel. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy prawnej, podczas wizyty powinny wylegitymować się odpowiednim dokumentem, zaświadczeniem czy legitymacją. – Kobiety w ciąży – zaświadczeniem lekarskim, posiadacze Karty Dużej Rodziny – ważnym drukiem – dodaje S. Ressel. Jak informuje urzędniczka, aby wsparcie otrzymać, należy spełnić przynajmniej jeden z ustawowych warunków. Ci, którzy zgłoszą się po poradę, dowiedzą się m.in. o obowiązujących przepisach, przysługujących prawach, m.in. w zakresie spraw rodzinnych, świadczeń dla seniorów, osób niepełnosprawnych, prawa pracy i bezpieczeństwa. Adwokaci, radcy prawni i doradcy wskażą m.in. sposób rozwiązania danego problemu, a także pomogą sporządzić niezbędny projekt pisma dotyczący sprawy. Bezpłatna pomoc prawna świadczona jest przez cały rok.

Gdzie po poradę?

W 9 punktach przy ul. Dyrekcyjnej 5 (I piętro) pomoc prawną świadczą adwokaci i radcy prawni w dni powszednie w godz. 8–18; gabinety otwarte są rotacyjnie; tel. (58) 342 31 88. Więcej informacji zaleźć można na stronie internetowej: www.mopr.gda.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Quantcast