Sieć została upleciona

Podsumowanie projektu Caritas poświęconego działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zakończył się projekt Caritas "Upleciemy sieć - klaster pomorskich WTZ". WTZ, czyli Warsztaty Terapii Zajęciowej, to placówki wykonujące rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych podopiecznych. Terapia realizowana jest poprzez różnego rodzaju zajęcia.

- W projekcie chodzi o zintegrowanie środowiska związanego z działalnością WTZ w ramach sieci - klastra. Miał on stworzyć regionalną reprezentację przedstawicieli pomorskich WTZ i pozwolić na bieżącą wymianę doświadczeń, skoordynowanie wspólnych działań oraz usprawnienie przepływu informacji - podkreśla Marta Szulc z Caritas Archidiecezji Gdańskiej. - Finał projektu nie oznacza zakończenia wspólnych działań. Wręcz przeciwnie - dodaje.

Powołany listem intencyjnym klaster, oprócz stworzenia długofalowej strategii rozwoju współpracy, przy pomocy ekspertów wypracował standardy usług realizowanych przez WTZ, opracował koncepcję utworzenia przedsiębiorstwa społecznego, a także próbował określić możliwości finansowania działalności klastra po zakończeniu projektu.

- Klaster podejmował także działania w kierunku wzmacniania potencjału i możliwości pomorskich WTZ, m.in. odbyły się szkolenia członków klastra, rozwijał istniejące i wypracowywał nowe formy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dał dostęp do specjalistycznego poradnictwa - informuje M. Szulc.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..