Bezpłatna pomoc prawna dla gdańszczan

Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zachęca mieszkańców do korzystania z bezpłatnych porad prawnych, świadczonych m.in. przez radców prawnych oraz adwokatów.

- Zainteresowanie inicjatywą jest naprawdę duże. W samym czerwcu liczba porad wyniosła blisko tysiąc - podkreśla Sylwia Ressel z gdańskiego MOPR. Po poradę mogą zgłaszać się posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny lub te osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o poradę przyznano świadczenie z pomocy społecznej i jednocześnie nie wydano w tym czasie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Radcy i adwokaci udzielą także wsparcia osobom do 26 lat i po ukończeniu 65 lat, posiadaczom ważnej legitymacji weterana i weterana poszkodowanego, kombatantom oraz będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a także kobietom w ciąży.

Po poradę zgłosić się mogą również osoby, które poniosły straty bądź są nimi zagrożone w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy czy awarii technicznej. Osoby chcące skorzystać z pomocy prawnej podczas wizyty powinny wylegitymować się odpowiednim dokumentem, zaświadczeniem czy legitymacją. Kobiety w ciąży - zaświadczeniem lekarskim, posiadacze Karty Dużej Rodziny - ważnym drukiem. 

Adwokaci, radcy prawni i doradcy wskażą m.in. sposób rozwiązania danego problemu, a także pomogą sporządzić niezbędny projekt pisma dotyczący sprawy. Bezpłatna pomoc prawna świadczona jest przez cały rok.

Poradę otrzymać można m.in. w 9 punktach przy ul. Dyrekcyjnej 5 (I piętro) pomoc prawną świadczą adwokaci i radcy prawni w dni powszednie w godz. 8.30-17; gabinety otwarte są rotacyjnie; tel. (58) 342 31 88.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI: