Mistrz Nauczyciel, lekarz duszy i ciała

- Od czasów Jezusa Chrystusa do relacji lekarz - pacjent weszła nowa jakość. Pojawiły się symptomy takich uczyć jak miłość - mówi dr n. med. Elżbieta Krzymińska-Stasiuk.

W sobotę 28 kwietnia odbyły się XVII Gdańskie Spotkania z Etyką Lekarską, które poprzedziła Msza św. w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdańsku.

Następnie uczestnicy przeszli do Auli im. prof. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie odbyła się konferencja pod hasłem: "Mistrz Nauczyciel, lekarz duszy i ciała - ideał osiągalny czy niedościgniony".

Przybyłych gości powitała dr n. med. Elżbieta Krzymińska-Stasiuk. - Kiedy rozpoczynałam studia, idea obecności w moim życiu mistrza i nauczyciela była niezwykle istotna - mówiła dr E. Krzymińska-Stasiuk.

- Profesorowie stanowili dla studentów wzór. Przekazywali nam niesłychanie ważną i istotną wiedzę o tym, jaki powinien być lekarz, jaka powinna być jego mentalność i jaki powinien być jego stosunek do pacjenta - wspominała dr E. Krzymińska-Stasiuk.

Dodała, że w myśl tematu konferencji, od czasów Jezusa Chrystusa do tych relacji lekarz - pacjent weszła nowa jakość. Pojawiły się symptomy takich uczyć jak miłość do bliźniego - chorego.

- Pojawiło się miłosierdzie. Przypomnijmy sobie słowa uczniów Jezusa, którymi zwracali się do Niego - "Mistrzu Nauczycielu". My, lekarze możemy czerpać z tej wiedzy, z tych relacji, jakie Chrystus przedstawił nam w swoich naukach oraz tych, które płynęły z Jego życia - tłumaczyła dr E. Krzymińska-Stasiuk.

Jednym z prelegentów był ks. dr Waldemar Seremak, który podjął temat: "Żywa wiara lekarza w Jezusa Chrystusa drogą do spełnienia się jako nowy człowiek".

- W duchowości chrześcijanina - nowego człowieka w Chrystusie - zawiera się wieź z Jezusem, a także służebna wrażliwość na biedę drugiego człowieka. Jest to miłosierna postawa wobec bliźnich przypisywana lekarzom i innym pracownikom służby zdrowia, a zarazem im zadana - mówił prelegent.

- Człowiek jest powołany do celów przewyższających jego naturę, gdyż stworzeni jesteśmy na podobieństwo Boga, którego natura jest doskonała. Osiągnięcie przez ludzi podobieństwa do Chrystusa prowadzi do urzeczywistnia się w nim pełni człowieka nowego - dodał ks. W. Seremak.

- Dla duchowości lekarza, chcącego pogłębić w sobie nowe człowieczeństwo, istotne jest, że Jezus Chrystus jest wzorem doskonałej miłości do bliźniego. Pokazał to, umierając za wszystkich ludzi na krzyżu. Pouczył nas tym samym, że cierpienie towarzyszące ofierze składanej z miłości ma moc oczyszczającą i udoskonalającą. Jezus dał nam również doskonały przykład postawy bycia sługą, która jest właściwa dla każdego, w tym dla lekarza - przekonywał ks. W. Seremak.

Wśród prelegentów byli również, m.in.: prof. dr hab. med. Grażyna Świątecka, dr n. hum. Bartłomiej Siek.

Konferencja zgromadziła kilkudziesięciu słuchaczy. Organizatorami Gdańskich Spotkań z Etyką Lekarską są Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Gdańsk, Towarzystwo Internistów Polskich Oddział Gdańsk, Komisja Etyki Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku i firma Polpharma.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..