Nowy numer 24/2021 Archiwum

Gdańsk. Jak pojedziemy na cmentarze - poradnik dla kierowców i dla pieszych

W uroczystość Wszystkich Świętych obowiązują zmiany zasad ruchu drogowego przy gdańskich cmentarzach. Inaczej będzie też kursować komunikacja miejska.

 

1 listopada, od godz. 6:00 w rejonie cmentarzy obowiązywać będą następujące zasady organizacji ruchu drogowego:

Cmentarz przy ul. Łostowickiej

Ulica Łostowicka zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego. Od strony ul. Kartuskiej prawo do wjazdu będą posiadały autobusy komunikacji miejskiej, taksówki, pojazdy inwalidzkie oraz posiadające identyfikatory (mieszkańcy ul. Łostowickiej, osoby prowadzące działalność gospodarczą
na ul. Łostowickiej, zaopatrzenie handlu przycmentarnego).

Całkowicie zamknięte zostaną wjazdy na ul. Łostowicką z ulic: Wojskiego i Armii Krajowej. Dojazd do osiedla Wzgórze Mickiewicza odbywać się będzie trasą przebiegającą ulicami: Kościelną, Malczewskiego, Pobiedzisko, wyjazd ul. Pana Tadeusza.

 

Gdańsk. Jak pojedziemy na cmentarze - poradnik dla kierowców i dla pieszych  

 

Miejsca postojowe:
- parking dla osób niepełnosprawnych wyznaczony będzie przy bocznej bramie cmentarza - poniżej bramy głównej (ok. 200 miejsc postojowych),
- postój taxi wyznaczony będzie na prawym pasie jezdni ul. Łostowickiej, w kierunku do al. Armii Krajowej, poniżej wjazdu na parking
- trzy parkingi ogólnodostępne: pierwszy na prawym pasie ruchu ul. Nowolipie, od ul. Szuberta do skrzyżowania z ul. Kartuską, w kierunku do ul. Kartuskiej (ok. 90 miejsc postojowych), drugi przy Zespole Obsługi Mieszkańców przy ul. Milskiego (ok. 90 miejsc postojowych), trzeci za wiaduktem na lewym pasie ul. Cedrowej, która 1 listopada będzie jednokierunkowa w kierunku do ul. Kartuskiej (ok. 200 miejsc postojowych).

Na jezdniach ul. Armii Krajowej obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Cmentarz Centralny Srebrzysko

Dojazd w rejon cmentarza odbywać się będzie jedną jezdnią al. Żołnierzy Wyklętych. Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie w stronę do ul. Potokowej. Druga jezdnia będzie dwukierunkowa dla autobusów, taksówek i osób niepełnosprawnych posiadających aktualną kartę inwalidzką oraz mieszkańców, osób prowadzących w rejonie cmentarza działalność gospodarczą i zaopatrzenie przycmentarnego handlu.
Wyłączony zostanie dla ruchu ogólnego wjazd w al. Żołnierzy Wyklętych z Ronda de la Salle. Objazd wyznaczony będzie ulicami: Potokową, Rakoczego, Jaśkowa Dolina i Grunwaldzką.
Tymczasowe przystanki w kierunku do ul. Potokowej wyznaczone zostaną na jezdni. Jeden na wysokości skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego, a drugi na wysokości skrzyżowania z ul. Srebrniki.
Zamknięte dla ruchu ogólnego będą ul. Srebrniki i ul. Róży Ostrowskiej. Ulica Róży Ostrowskiej będzie jednokierunkowa dla pojazdów taxi w kierunku do al. Żołnierzy Wyklętych, gdzie wyznaczony zostanie postój. Na ul. Ogrodowej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w kierunku do ul. Potokowej.
Dojazd dla mieszkańców ul. Róży Ostrowskiej odbywać się będzie od ul. Zabytkowej. Na ul. Słowackiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy w kierunku do ul. Chrzanowskiego.

Gdańsk. Jak pojedziemy na cmentarze - poradnik dla kierowców i dla pieszych  

Miejsca postojowe:
- dwa parkingi wyznaczono na ul. Słowackiego (ok. 140 miejsc postojowych),
- jeden na ul. Róży Ostrowskiej (ok. 40 miejsc postojowych).

Cmentarz przy ul. Opackiej

Dojazd do cmentarza jednokierunkową ul. Opacką od ul. Grunwaldzkiej lub dwukierunkowym fragmentem ul. Opackiej od ul. Spacerowej. Na ul. Czyżewskiego obowiązywać będzie jeden kierunek ruchu - do Sopotu.

Gdańsk. Jak pojedziemy na cmentarze - poradnik dla kierowców i dla pieszych  

Miejsca postojowe:

- na parkingu przy ul. Cystersów (ok. 40 miejsc postojowych)
- na placu u zbiegu ul. Tatrzańskiej i ul. Czyżewskiego (ok. 40 miejsc postojowych)
- po prawej stronie ul. Czyżewskiego za bramą na cmentarz (ok. 200 miejsc postojowych)
Na ul. Opackiej i ul. Czyżewskiego, poza miejscami do tego wyznaczonymi obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się.

Cmentarz Salvator Nowy
Dojazd do cmentarza Salvator Nowy na Chełmie odbywał się będzie jednokierunkową ul. Stoczniowców, w kierunku do ul. Hirszfelda. Dla drugiego kierunku objazd będzie przebiegał ulicami Odrzańską, Worcella i Cienistą.

Gdańsk. Jak pojedziemy na cmentarze - poradnik dla kierowców i dla pieszych  

Cmentarz Garnizonowy
Ruch na ul. Dąbrowskiego odbywał się będzie dwukierunkowo. Po obu stronach jezdni obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania. Zaparkować będzie można na terenie Placu Zebrań Ludowych. Postój taxi będzie przy ul. 3 go Maja poniżej Dworca PKS.

Cmentarz św. Franciszka
Dojazd do cmentarza Św. Franciszka na Siedlcach możliwy będzie od ul. Kartuskiej, od ul. Nowolipie do ul. Zielony Stok. Miejsca postojowe dla odwiedzających tę nekropolię wyznaczono na jezdni ul. Nowolipie, w relacji Schuberta – Kartuska.

Cmentarz św. Ignacego
Do cmentarza Św. Ignacego na Oruni dojechać będzie można jednokierunkowym wjazdem od ul. Trakt Św. Wojciecha przez most (na wysokości posesji nr 37). Wyjazd jednokierunkowym fragmentem ul. Brzegi (od mostu do ul. Cienistej).
Odcinek ul. Brzegi od ul. Podmiejskiej do mostu będzie wyłączony z ruchu. Miejsca postojowe wyznaczone zostaną na jednokierunkowym odcinku wzdłuż ul. Brzegi (ok. 80 miejsc parkingowych). Ulica Stoczniowców będzie jednokierunkowa.

Gdańsk. Jak pojedziemy na cmentarze - poradnik dla kierowców i dla pieszych  

Cmentarz św. Jadwigi
Dojazd w rejon cmentarza Św. Jadwigi w Nowym Porcie możliwy będzie wyłącznie od strony ul. Marynarki Polskiej jednokierunkową ul. Wyzwolenia. Ulica Ks. Góreckiego zostanie wyłączona z ruchu ogólnego z wyjątkiem taxi z wjazdem od strony ul. Marynarki Polskiej przy Morskim Domu Kultury.
Miejsca postojowe wyznaczone będą na parkingu Morskiego Domu Kultury.

Cmentarz Sobieszewski
Nie ma zmian w organizacji ruchu.

W dniach od 30 października do 2 listopada będzie obowiązywał całkowity zakaz wjazdu na cmentarze: Łostowicki oraz Centralny Srebrzysko. W niedzielę 3 listopada w godz. od 10 do 15 osoby powyżej 65 roku życia oraz osoby niepełnosprawne posiadające aktualną kartę inwalidzką będą mogły wjechać na teren cmentarza samochodem.
Mieszkańcy oraz osoby prowadzące działalność przy ul. Łostowickiej i ul. Srebrniki będą mogły odebrać identyfikatory na wjazd w zamknięty dla ruchu rejon cmentarzy w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Wydawane będą od 28 do 31 października (poniedziałek – czwartek) w godzinach od 7.00 do 15.00. Identyfikatory wydaje Dział Inżynierii Ruchu, ul. Wyspiańskiego 9A, pok. nr 133.

Organizacja komunikacji miejskiej ZTM Gdańsk

W dniach 28-31 października (poniedziałek-czwartek), na wszystkich liniach obowiązują stałe rozkłady, jak w dni powszednie, ponadto:

Autobusy
115, 162- w godz. 9.00-13.00 kursuje co 10 minut,
227 – w godz. 8.00-16.00 kursuje co około 8 minut.

Tramwaje
Wszystkie linie funkcjonują wg stałych rozkładów jazdy, jak w dni powszednie.

W dniu 1 listopada (piątek), na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy i stała taryfa biletowa, ponadto:

Autobusy
107 – w godz. 8.00-16.00 kursuje co 45 minut,
108 – zmiana trasy na Starym Chełmie z powodu wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ul. Stoczniowców, w godz. 8.00-16.00 kursuje co 15 minut,
116, 136 - kursują al. Żołnierzy Wyklętych zamiast ul. Słowackiego, w godz. 8.00-16.00 kursują co 30 minut,
117 – kursuje w obu kierunkach przez al. Grunwaldzką zamiast przez ul. Czyżewskiego,
111, 120, 262 – w godz. 8.00-16.00 kursuje co 20 minut,
122, 136, 157, 210 – w godz. 8.00-16.00 kursuje co 30 minut,
115, 175 – w godz. 8.00-16.00 kursuje co 10 minut,
227 – w godz. 8.00-16.00 kursuje co około 8 minut,
627 – linia dodatkowa kursuje na trasie Żabianka SKM – Pomorska – (dalej jak 227) – cmentarz Srebrzysko – Rakoczego – Cmentarz Łostowicki – Chełm Witosa, w godz. 8.00-18.00 co około 8 minut,
610 – linia dodatkowa kursuje na trasie Wrzeszcz PKP – Żołnierzy Wyklętych – Cmentarz Srebrzysko – Rakoczego – Cmentarz Łostowicki, w godz. 7.00-18.00 co około 4 minuty.
695 – linia dodatkowa kursuje na trasie Dworzec PKP – Kartuska – Cmentarz Łostowicki, w godz. 9.00-17.00 co około 10 minut.
T8 – trasa wydłużona całodziennie do węzła Śródmieście SKM, w godz.
09.00-17.00 kursuje co około 7-8 minut.

Tramwaje
3 – nie funkcjonuje przez cały dzień, w zamian funkcjonuje linia 63,
2, 6, 10 – godz. ok. 8.00-17.00 – kursuje co 10 minut,
12 – wydłużona trasa Jelitkowo – Oliwa – Wrzeszcz – Opera – Dworzec Gł. – Siedlce – Migowo,    
63 – linia dodatkowa kursuje przez cały dzień na trasie Nowy Port Oliwska – Brzeźno – Opera – Dworzec Gł. – Chełm – Łostowice co około 20 minut, a w godz. ok. 9.00-17.00 co około 10 minut,
66 – linia dodatkowa kursuje na trasie Strzyża PKM – Opera – Dworzec Gł. – Chełm – Łostowice, w godz. 09.00-17.00 co 5 minut.

W dniach 2 - 3 listopada (sobota -niedziela), na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, ponadto:

Autobusy
115, 227 – w godz. 8.00-16.00 kursuje co 10 minut,
195, 262 – w godz. 8.00-16.00 kursuje co około 20 minut,
627 – linia dodatkowa kursuje na trasie Żabianka SKM – Pomorska – (dalej trasą jak linia 227) – Cmentarz Srebrzysko – Rakoczego – Cmentarz Łostowicki – Chełm Witosa, w godz. 9.00-17.00 co około 10 minut,
695 – linia dodatkowa kursuje na trasie Dworzec PKP – Kartuska – Cmentarz Łostowicki, w godz. 9.00-17.00 co około 15 minut.
T8 – trasa wydłużona całodziennie do węzła Śródmieście SKM, w godz. ok. 9.00-17.00 kursuje co około 10 minut.

Tramwaje
3 – nie funkcjonuje przez cały dzień, w zamian funkcjonuje linia 63,
63 – linia dodatkowa kursuje przez cały dzień na trasie Nowy Port Oliwska – Brzeźno – Opera – Dworzec Gł. – Chełm – Łostowice, co około 20 minut.

1 listopada
Dogodny dojazd liniami tramwajowymi: 2, 6, 63 i 66 do cmentarza Łostowickiego ul. Witosa i al. Havla
Od przystanku tramwajowego Wilanowska jest najbliżej do bramy głównej cmentarza Łostowickiego.
Z uwagi na remont torowiska na Stogach, w tym roku nie będzie funkcjonować linia tramwajowa 68. W zamian trasa autobusowej linii zastępczej T8 zostanie wydłużona aż do Śródmieścia SKM, gdzie istnieje możliwość dogodnej przesiadki na liczne linie tramwajowe w kierunku Łostowic.
Autobusy będą kursowały ul. Łostowicką.
Autobusy w ciągu al. Żołnierzy Wyklętych pojadą w obu kierunkach po specjalnie wydzielonych buspasach.
Na wszystkich liniach dodatkowych obowiązywać będzie taryfa jak na liniach zwykłych.

Pasażerowie, którzy nie posiadają ważnych biletów okresowych, a chcą skorzystać z komunikacji miejskiej w tych dniach, mogą zakupić wcześniej bilety jednorazowe. Są one dostępne m.in. w Punktach Obsługi Klienta ZTM, biletomatach, wybranych punktach handlowych oraz za pomocą telefonów komórkowych.
W dniach od 26 października do 3 listopada w pojazdach komunikacji miejskiej prowadzona będzie standardowa kontrola biletowa.

Lista automatów biletowych oraz sposób zakupu biletów za pomocą telefonów komórkowych znajduje się na stronie: www.ztm.gda.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zobacz także

Dyskusja zakończona.

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Zamieszczone przez internautów komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama