Czym jest Msza Wieczerzy Pańskiej? Mówią klerycy GSD

Klerycy z Gdańskiego Seminarium Duchownego przygotowali cykl katechez liturgicznych online na czas Wielkiego Postu. Kolejna z nich dotyczy Mszy Wieczerzy Pańskiej.

W kolejnym filmiku klerycy przybliżają znaczenie Mszy Wieczerzy Pańskiej.

- Msza Wieczerzy Pańskiej sprawowana w Wielki Czwartek wieczorem rozpoczyna Triduum Paschalne, które potrwa aż do nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Jest ona pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa - mówi kl. Patryk Zybert.

W filmiku klerycy wyjaśniają, że szczególnie podniosłym elementem Wieczerzy Pańskiej jest obrzęd obmycia nóg. Liturgia tego dnia kieruje nasze myśli do Wieczernika, gdzie Jezus wraz ze swoimi apostołami spożywał ostatnią wieczerzę. W jej trakcie wstał od stołu, by obmyć swoim uczniom nogi.

- Tym gestem nie tylko dał apostołom przykład pokory do naśladowania, ale także wyraźne zobowiązanie: "Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem" - podkreśla kl. Karol Heldt.

Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji. Czuwanie przy Panu Jezusie traktowane jest jako trwanie przy Nim w Ogrójcu lub jako towarzyszenie Jezusowi w więzieniu, w którym przebywał aż do sądu przed Piłatem. - W tym roku Najświętszy Sakrament pozostanie w tabernakulum w głównym ołtarzu - dodaje kl. Heldt.

- Zachęcamy do modlitwy wraz ze wspólnotą Gdańskiego Seminarium Duchownego, aby podziękować Bogu za dar kapłaństwa i Eucharystii - zachęca kl. Karol.

Katecheza Liturgiczna - Msza Wieczerzy Pańskiej
Gdańskie Seminarium Duchowne
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..