Reklama

    Nowy numer 12/2023 Archiwum

Imponujący efekt

Zakończył się trwający 4 lata, największy w powojennej historii kapitalny remont bazyliki Mariackiej w Gdańsku.

Prace prowadzone były w latach 2017–2020 w ramach projektu „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku”. Jego głównym celem była renowacja, konserwacja świątyni, a także zabezpieczenie jej przed degradacją. Pozwoliło to na przywrócenie pierwotnej wartości i zachowanie dziedzictwa kulturowego bazyliki dla przyszłych pokoleń.

W zakres prac wchodziły następujące zadania: rewitalizacja elewacji oraz okien witrażowych, kapitalny remont dachu z wymianą konstrukcji, wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego, przebudowa prezbiterium, budowa kanałów instalacyjnych w posadzce bazyliki wraz z położeniem nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, adaptacja dawnej kotłowni na salę multimedialną oraz wykonanie filmów edukacyjno-informacyjnych. W założeniach była również renowacja posadzki, jednak ze względu na wstrzymanie prac przez Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków działania te zostały wyłączone z projektu. Koszty remontu wyniosły niemal 20 mln zł, z czego ponad 16,5 mln zł to pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej, których operatorem było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny przekazały gmina miasta Gdańska – ok. 2,2 mln zł, a także parafia – ponad 942 tys. zł.

„Wskutek realizacji projektu wzrosła atrakcyjność turystyczna bazyliki Mariackiej, estetyka świątyni, jak i całego Głównego Miasta. Bazylika Mariacka zaczęła pełnić nowe funkcje dzięki stworzeniu multimedialnej sali wystawowej w pomieszczeniach dawnej kotłowni. Okres pandemii, w którym kończono projekt, nie pozwolił w pełni wykorzystać potencjału turystycznego bazyliki” – napisała w podsumowaniu działań Lucyna Maternicka, koordynująca realizację projektu.

Radości z zakończenia prac nie kryje ks. prał. Ireneusz Bradtke, proboszcz parafii. –Bardzo dziękuję wszystkim, którzy brali udział w realizacji tego największego w historii po odbudowie ze zniszczeń II wojny światowej remontu. Szczególne podziękowania składam członkom rady naukowo-konserwatorskiej działającej przy bazylice Mariackiej. Dzięki współpracy bardzo wielu instytucji i ludzi dobrej woli, których nie sposób tu wymienić, udało się szczęśliwie zakończyć remont, który przywrócił Koronie Miasta Gdańska jej pierwotne piękno. Ale – co najważniejsze – bardzo się cieszę, że możemy teraz bezpiecznie chodzić wokół bazyliki i już nic nie spada nam na głowę. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję – podkreśla ks. Bradtke.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama