Nowy numer 22/2023 Archiwum

Mamy 12 nowych magistrów teologii

W środę 24 lutego diakoni Gdańskiego Seminarium Duchownego bronili swoich prac magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jednym z elementów przygotowania do święceń kapłańskich jest formacja intelektualna. Jej zwieńczeniem jest obrona pracy magisterskiej, której pisanie trwa od III roku seminarium. Egzamin dyplomowy odbywa się na UKSW w Warszawie.

Diakoni w swoich pracach poruszali ciekawe tematy nauki teologicznej:

 • dk. Bartłomiej Borkowski - Kapłaństwo w służbie Bogu i ludziom na przykładzie życia Sługi Bożego księdza biskupa Konstantyna Dominika jako wzoru dla współczesnego księdza, praca z teologii pastoralnej napisana pod kierunkiem ks. dr. Krzysztofa Drewsa,
 • dk. Michał Czyż - Stowarzyszenie kapłańskie Świętego Krzyża jako forma realizacji wskazań dotyczących formacji stałej kapłanów w świetle dokumentu "Presbyterorum ordinis", praca z teologii moralnej napisana pod kierunkiem ks. dr. Jana Uchwata,
 • dk. Mateusz Grabowski - Teologia narodu w nauczaniu ks. Jerzego Popiełuszki na przykładzie kazań wygłoszonych w czasie Mszy świętych za ojczyznę w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie w latach 1982-1984, praca z katechetyki i pedagogiki pastoralnej napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Wojciecha Cichosza,
 • dk. Oskar Gramacki - Kultyczne zastosowanie roślin w Starym Testamencie, praca z teologii biblijnej napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Grzegorza Szamockiego,
 • dk. Dawid Kas - Duchowość Mniszek od Betlejem, od Wniebowzięcia Najświętszej Dziewicy i od Świętego Brunona na przykładzie jedynego w Polsce Monasteru w Grabowcu, praca z teologii duchowości napisana pod kierunkiem ks. dr. Fabiana Tokarskiego,
 • dk. Arkadiusz Kosznik - Charyzmat jako narzędzie budowania wspólnoty wierzących w oparciu o 1 Kor 12,4-11, praca z teologii biblijnej napisana pod kierunkiem ks. dr. Krzysztofa Kinowskiego,
 • dk. Mateusz Kosznik - Wpływ sakramentu pokuty na życie duchowe chrześcijanina w nauczaniu św. Jana Marii Vianneya, praca z teologii duchowości napisana pod kierunkiem ks. dr. Fabiana Tokarskiego,
 • dk. Maciej Stodolski - Droga do świętości błogosławionej Doroty z Mątów, praca z teologii duchowości napisana pod kierunkiem ks. dr. Fabiana Tokarskiego,
 • dk. Daniel Trochowski - Ochrona życia poczętego w nauczaniu Jana Pawła II, praca z teologii moralnej napisana pod kierunkiem ks. dr. Jana Uchwata,
 • dk. Paweł Westfal - Motyw figowca w mowie eschatologicznej Jezusa na podstawie analizy Mk 13,28-29, praca z teologii biblijnej napisana pod kierunkiem ks. dr. Krzysztofa Kinowskiego,
 • dk. Jakub Wojewódka - Tekst i kompozycja opowiadania o wskrzeszeniu syna wdowy z Sarepty Sydońskiej w tradycji masoreckiej (1 Krl 17, 17-24) i Septuaginty (3 Krl 17,17-24), praca z teologii biblijnej napisana pod kierunkiem ks. dr. Krzysztofa Kinowskiego,
 • dk. Daniel Zając - Obraz ucznia Jezusa w oparciu o analizę Mk 8,31-33, praca z teologii biblijnej napisana pod kierunkiem ks. dr. Krzysztofa Kinowskiego.

Wszyscy diakoni zdali egzamin z bardzo dobrym wynikiem. Prace dk. Mateusza Grabowskiego, dk. Arkadiusza Kosznika i dk. Jakuba Wojewódki zostały przez komisje nagrodzone wyróżnieniem.

Nowym magistrom teologii gratulujemy!

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Quantcast