Nowy numer 38/2023 Archiwum

Namiot Spotkania wśród bloków

Historia kościoła pw. św. Kazimierza na gdańskiej Zaspie jest związana z powstawaniem osiedla. W 1978 r. ponad 7 tys. mieszkańców podpisało list do komunistycznych władz, w którym domagali się budowy świątyni. 4 marca 1984 r. bp Lech Kaczmarek erygował parafię.

Osiedle Zaspa powstawało pod koniec lat 70. XX wieku, w miejscu dawnego gdańskiego lotniska. Wraz z osiedlaniem się młodych mieszkańców pojawiła się potrzeba wybudowania świątyni. Petycja mieszkańców dotarła do władz i w maju 1979 r. odbyła się konferencja z udziałem bp. Kaczmarka i Tadeusza Fiszbacha, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej, oraz Jerzego Kołodziejskiego, ówczesnego wojewody gdańskiego. Władze zgodziły się na powstanie świątyni i wyznaczyły dwie lokalizacje. W pierwszej z nich, w okolicach szpitala, powstała parafia pw. Opatrzności Bożej, przy której ustawiono w 1987 r. ołtarz papieski na potrzeby Mszy św. z udziałem papieża Jana Pawła II.

Tymczasem dzielnica rozrastała się. Mieszkańcy obecnego os. Młyniec podpisali list, w którym domagali się zgody władz na budowę drugiego kościoła. Starania trwały dwa lata – w 1980 r. stanął tzw. barak, mieszczący kaplicę i dwie salki katechetyczne. W 1982 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę punktu katechetycznego. Rok 1984 przyniósł 4 marca decyzję bp. Kaczmarka o erygowaniu parafii pw. św. Kazimierza. Objęła swoim zasięgiem południową część Zaspy – od linii kolejowej do al. Rzeczpospolitej. Budynek katechetyczny przekształcono w dwukondygnacyjny kościół. W środku powstała trójkątna przestrzeń, w której architekt kościoła inż. Jan Raniszewski stworzył charakterystyczny, zwieńczony wieżyczką z krzyżem w koronie, namiot nawiązujący do biblijnego Namiotu Spotkania.

Co ciekawe, w projekcie dla władz komunistycznych, z wiadomych powodów, zamiast kościoła, widnieje hala widowiskowa, którą otaczają budynki przeznaczone na cele katechetyczne. To charakterystyczne zapisy dotyczące większości obiektów sakralnych, które powstawały w latach 1944–1989. Kamień węgielny pod budowę świątyni pochodził z grobu św. Piotra. W budowę zaangażowali się mieszkańcy – dość powiedzieć, że kościół wzniesiono bez udziału firm budowlanych. Ostatecznie powstała budowla o powierzchni prawie 2,5 tys. m kw., która w obu kościołach – górnym i dolnym – pozwala na jednoczesne uczestnictwo w liturgii 2500 wiernych. Pierwszym proboszczem parafii został ks. kan. Julian Noga, budowniczy kościoła, który przez 17 lat posługiwał tutejszej wspólnocie.

Już rok po ustanowieniu parafii, na prośbę proboszcza, bp Gocłowski poświęcił w budynku parafialnym część mieszkalną i kaplicę. Posłużyły one siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, które podjęły pracę w parafii. Od początku przybycia prowadzą katechizację, pomagają w zakrystii i kancelarii. W 1992 r. przy parafii powstała katolicka szkoła im. św. Kazimierza, która od początku istnienia może poszczycić się znakomitymi wynikami edukacyjnymi. Kolejni proboszczowie – ks. Leszek Laskowski i ks. Adam Zdrojewski – kontynuowali dzieło budowy świątyni. Od ponad 9 lat proboszczem jest ks. kan. Ireneusz Baryła, który dokończył instalację ogromnych witraży nad wejściem do kościoła od strony ul. Pilotów i al. Jana Pawła II.

– Dziś parafia liczy ponad 13 tys. wiernych. W większości są to osoby starsze, emeryci, którzy od początku są związani ze wspólnotą. Wielu z nich budowało kościół. Te emocjonalne związki wpływają też na duchowość, która przejawia się w funkcjonowaniu różnych wspólnot – mówi ks. kan. Baryła. Przy parafii działa prężnie służba mężczyzn „Semper Fidelis”. Wielu braci swoją pracę rozpoczęło w dniach pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II na Wybrzeże. Mężczyźni działają też we wspólnocie szafarzy i ministrantów seniorów. – Szczególnie cieszy ich zaangażowanie w służbę liturgiczną i pomoc w funkcjonowaniu parafii. Prócz nich istnieje jeszcze prawie 20 wspólnot, w których działają różne grupy wiekowe parafian. Mamy m.in. chór parafialny, liczną grupę ministrantów i lektorów – dodaje ksiądz proboszcz.

Wśród najważniejszych celów duszpasterskich na najbliższy czas ks. kan. Baryła widzi rozbudzenie życia sakramentalnego wśród parafian po ustąpieniu obostrzeń związanych z pandemią. – Naszym pragnieniem jest, żeby parafianie wrócili do kościoła i żywego, osobistego uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii – tłumaczy. Przed pandemią był pomysł na utworzenie parafialnego klubu seniora. – Gdy tylko będzie to możliwe, chcemy wrócić do tematu i uruchomić go. Chciałbym zaktywizować starsze osoby, skłonić je do wyjścia z domu i wspólnego uczestnictwa w różnych działaniach – mówi ksiądz proboszcz.


Zapraszamy

Parafia pw. św. Kazimierza

ul. Pilotów 1, 80-460 Gdańsk

www.swkazimierz.pl

Porządek Mszy św.: niedz.: kościół górny: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 (poza lipcem i sierpniem), 18.00, 20.00 (tylko w lipcu i sierpniu); kościół dolny: 10.00, 12.00 (poza lipcem i sierpniem). pon.–pt.: 6.30, 7.30, 8.30, 18.00.

Odpust: 4 marca.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Quantcast